Zástavní právo k nemovitostem

Základní informace - Zástavní právo k nemovitostem

Název práce: Zástavní právo k nemovitostem

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 21 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 130 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0480 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Zástavní právo je jedním z historicky nejstarším způsobů zajištění pohledávek. Věřiteli dává jistotu, že existuje hodnota, jejíž zpeněžení může navrhnout a svou pohledávku, včetně příslušenství, z výtěžku takového zpeněžení uspokojit. Věcná podstata zástavního práva potom umožňuje, aby uspokojení ze zastavené věci bylo žádáno bez ohledu na to, kdo je aktuálním vlastníkem věci. Je nutné říci, že právě zpeněžení zástavy bylo v minulých letech velkým problémem a do značné míry bránilo využití tohoto jinak velmi zajímavého zajišťovacího institutu. Zástavní právo je tedy zajišťovací institut, jenž má věřiteli poskytnout jistotu, že nebude-li dluh odpovídající jeho pohledávce či jeho příslušenství splněn, bude mít možnost uspokojit jej z prodeje zástavy. Zástavní právo k nemovitostem, které je nejčastěji používaným druhem zástavního práva, je upraveno vcelku vyhovujícím způsobem, přičemž již sám jeho modus, tj. intabulační princip, dává zástavnímu věřiteli vysokou míru jistoty v otázce platnosti zřízení zástavního práva. Též okruh možných zástav (nevyloučení žádné z nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí), včetně obecně přijímané možnosti zastavení spoluvlastnického podílu na nemovitosti, je řešením postačujícím. Zástavním právem lze zajistit pohledávky již existující, pohledávky, které mají vzniknout v budoucnu, nebo jejichž vznik je vázán na splnění podmínky, případně pohledávky určitého druhu, které budou zástavnímu věřiteli vůči dlužníkovi vznikat v určité době. Zástavním právem mohou být zajištěny i nároky zástavního věřitele z odstoupení od smlouvy, podle níž vznikla zajištěná pohledávka. Toto ustanovení občanského zákoníku bude s největší pravděpodobností pouze upřesněním, neboť v takovém případě jde o zvláštní případ vzniku pohledávky po splnění podmínky. Právní úprava nadále dovoluje zajistit zástavním právem peněžité i nepeněžité pohledávky. Dřívější úprava vycházela z poněkud komplikovaného předpokladu, že do výše ocenění pohledávky v době vzniku zástavního práva je zajištěno peněžité plnění, které by patřilo věřiteli v případě porušení závazku dlužníka. Nová úprava stanoví, že zástavním právem je zajištěna nepeněžitá pohledávka do výše její obvyklé ceny v době vzniku zástavního práva.

Klíčová slova

Zástavní právo, věřitel, pohledávka, zástavní právo k nemovitostem, katastr nemovitostí, majetková hodnota, občanský zákoník, soudcovské zástavní právo, věcná práva, Rejstřík zástav, notářská komora

Obsah

1. Charakteristika institutu
2. Objekt zástavního práva
3. Vznik zástavního práva k nemovitostem
4. Obsah zástavního práva k nemovitostem
4.1. Před splatností pohledávky
4.2. Po splatnosti pohledávky
5. Zástavní právo k nemovitostem zřízené správcem daně
6. Soudcovské zástavní právo k nemovitostem

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 130 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0480 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde