Žaloba v občanském soudním řízení

Základní informace - Žaloba v občanském soudním řízení

Název práce: Žaloba v občanském soudním řízení

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 7 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Žaloba v občanském soudním řízení

Jednou z hlavních náplní činnosti obecných soudů je projednávání a rozhodování sporů, které vznikly mezi účastníky dvoustranných právních vztahů, kde v procesněprávním vztahu vystupuje strana žalující (žalobce) proti straně žalované (žalovanému). Protože jde o sporné (kontradiktorní) řízení, je k zaktivizování občanského soudního řízení zapotřebí procesního úkonu žalobce vůči soudu, který se nazývá žalobou. Ačkoliv by se zdálo, že v otázce náležitostí žaloby nemůže v praxi vznikat vážnějších potíží, realita takovému závěru zdaleka nesvědčí. Mnohdy neujasněnost žalobcova (procesního) cíle, jehož chce v zaktivizovaném sporném řízení dosáhnout, chaotické, neurčité či neúplné vylíčení rozhodujících skutečností a další vady žaloby, o nichž bude zmínka v následujících řádcích, vede k tomu, že již na samém počátku soudního sporu vzniká žalobci vážný problém, pro který se mu začíná uplatnění jeho nároku soudní cestou, resp. požadavku na zajištění soudní ochrany značně komplikovat. Potíže pak dále narůstají v těch procesních situacích, kdy soud zavčas tu či onu vadu, resp. neúplnost žaloby nepostřehne, takovou žalobu doručí žalovanému, zahájí řízení, provádí dokazování, to vše v procesní situaci, kdy není vlastně zcela vyjasněna otázka žalobcova požadavku či skutkového základu věci, z nějž žalobce odvozuje svůj žalobní požadavek.

Klíčová slova

Soud, soudní řízení, žaloba, občanské soudní řízení, procesněprávní vztah, žalobce, žalovaný, označení soudu, skutková okolnost, žalobní návrh, vylíčení skutečností

Obsah

1 Úvod
2 Identifikační body
2.1 Označení soudu
2.2 Žalovaná strana
2.3 Skutkové okolnosti
2.4 Žalobní návrh
3. Použité prameny

Stažení práce - Žaloba v občanském soudním řízení

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 40 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0504 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde