Základy veřejného a soukromého práva-Právní systémy – srovnání anglického a kontinentálního systému práva

Právní systémy – srovnání anglického a kontinentálního systému práva

Základní informace - Právní systémy – srovnání anglického a kontinentálního systému práva

Název práce: Základy veřejného a soukromého práva-Právní systémy – srovnání anglického a kontinentálního systému práva

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 31 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Právní systémy – srovnání anglického a kontinentálního systému práva

Kontinentálně-právní kultura nebo také kontinentálně evropská kultura je obecně charakteristická pro jednotlivé právní řády evropských zemí. V průběhu 20. století, především díky prostřednictví Ruska a jeho expanze přesáhla kontinentálně-právní kultura až do severních asijských teritorií. V rámci kolonizace byla přenesena i do evropských kolonií v Africe a také do některých jihoamerických států. V mnoha těchto státech vlivem dalších právních kultur a některých zvláštností místního sociálně-ekonomického a politického vývoje, nabyla kontinentálně-právní kultura značně hybridní podoby, která se od původního základu v mnoha rysech odlišuje.


Tato právní kultura je systémem psaného práva (lex skripta). Dominantní formou je psaný normativní akt, kterým rozumíme především zákon a dále pak předpisy podzákonné povahy, jako například vyhlášky, vládní nařízení a další. Dalším důležitým pojmovým znakem je charakter soustavy soudní. Platí pravidlo, že soudce právo nalézá, ale netvoří, z tohoto vyplývá že soudní praxe spočívá v interpretaci a aplikaci psaných, zákonodárcem vytvořených a všeobecně uznávaných norem.


Angloamerická právní kultura je typická pro území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a pro bývalé i současné kolonie, respektive státy Britského společenství národů, mezi které se řadí především Kanada, Austrálie, Indie, Nová Zéland a další. Je také základem systému práva v USA.


Právem v pojetí angloamerickém rozumíme soubor pravidel, které tvoří soudci při rozhodování sporů. Nelze hovořit o uceleném systému vzorových pravidel chování subjektů ve společenských vztazích určitého druhu. Angloamerická právní norma, tzv. legal rule je spjata se soudním procesem, nemá tudíž obecný charakter normy vytvořené zákonodárcem. Z tohoto důvodu se v angloamerické právní kultuře setkáváme s neexistencí kodifikací v evropském slova smyslu, není také proto rozlišováno právo veřejné a právo soukromé.

Klíčová slova - Právní systémy – srovnání anglického a kontinentálního systému práva

Kontinentální systém práva, Anglický systém práva, Právní kultury, Instituce kontinentálního občanského práva, Angloamerický systém práva, Prameny anglického práva, Common law, Anglické soudnictví, Instituce anglického práva, Law of Property

Obsah - Právní systémy – srovnání anglického a kontinentálního systému práva

1. Obecné vymezení jednotlivých právních kultur
2. Charakteristika právního systému kontinentálního
3. Instituce kontinentálního občanského práva
3.1. Charakteristika osob a rodiny
3.2. Charakteristika věcí
3.3. Vlastnické právo
3.4. Obligační právo
3.5. Dědické právo
3.6. Uplatnění nároku na soudu
4. Charakteristika právního systému angloamerického
4.1. Úvod do problematiky
4.2. Vymezení pramenů anglického práva
4.3. Common law
4.4. Anglické soudnictví
4.5. Vymezení precedenčního práva v USA
5. Instituce anglického práva
5.1. Osoby a rodina
5.2. Předmět práva a věci
5.3. Law of Property
Použitá literatura

Stažení práce - Právní systémy – srovnání anglického a kontinentálního systému práva

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 120 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0423 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde