Základní vztahy upravené zákonem o obcích v oblasti výkonu státní správy

Základní informace - Základní vztahy upravené zákonem o obcích v oblasti výkonu státní správy

Název práce: Základní vztahy upravené zákonem o obcích v oblasti výkonu státní správy

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Základní vztahy upravené zákonem o obcích v oblasti výkonu státní správy

Působnost obce vychází jako samostatná přímo z Ústavy a zákon o obcích ji výslovně vymezuje. Mimo samostatnou působnost však stát na obec přenesl i plnění některých úkolů na úseku veřejné správy, které přísluší jemu a které patří do působnosti tzv. místní správy. Právě zrušení posledních orgánů místní správy nejnižší úrovně - okresních úřadů, posílilo postavení obcí při výkonu přenesené působnosti, neboť právě na obce a jejich vybrané formy, valná část působnosti zrušených okresních úřadů přešla. Za přenesenou působnost obcí lze tedy považovat plnění úkolů státu v oblasti veřejné správy, kterou stát nerealizuje přímo svými orgány a to ze strany určených obcí. Přenášení působnosti státu na obce představuje do jisté míry pozůstatek uspořádání veřejné správy z doby před rokem 1989, kdy významnými představiteli veřejné správy byly národní výbory jako orgány veřejné moci a správy. I když je z hlediska vyloučení místních vlivů negativně působících na výkon státní správy, vhodnější, aby stát vykonávat státní správu přímo svými orgány, není z hlediska organizačně technického a ekonomického možné a vhodné vytvořit takový systém státních orgánů, který by byl způsobilý působnost státu v rámci veřejné správy beze zbytku zajistit. Stát proto zvolil formu přenesení své působnosti na obce i při vědomí rizika, že orgány celé řady obcí vzhledem k nezájmu občanů o účast v komunálních volbách či roztříštěnosti kandidátek, reprezentují vůli drtivé menšiny obyvatel obce proti nezájmu jeho většiny. Formu přenesení své vlastní působnosti na obce ve stále se rozšiřujícím rozsahu stát zvolil i s vědomím, konfliktu zájmů, kdy správní úřady představují orgány té stejné obce, která v řízení před nimi vedenými vystupuje jako účastník řízení popř. kdy jako zaměstnavatel úředníků rozhodujících v konkrétním správním řízení, je na jeho výsledku přímo zainteresována. Konflikty zájmů mohou nastat tam, kde obec v rámci přenesené působnosti prostřednictvím svých orgánů aktivně a s konstitutivními účinky rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech osob, přičemž sama má na výsledku řízení zájem (například řízení stavební, o správních deliktech apod.). Relativně bezkonfliktní může být výkon přenesené působnosti při vydávání deklaratorních správních aktů, kdy obec určité skutečnosti v rámci přenesené působnosti pouze osvědčuje (vydávání cestovních pasů, občanských a řidičských průkazů apod.)

Klíčová slova

Obec, působnost obce, přenesená působnost, místní správa, občan, kraj, stát, působnost státu, výkon státní správy, zákon, samospráva, samosprávní celek

Obsah

1 Působnost obce
2 Přenesená působnost
3 Výkon přenesené působnosti
4 Vydávání nařízení
5 Použité prameny

Stažení práce - Základní vztahy upravené zákonem o obcích v oblasti výkonu státní správy

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0508 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde