Vztah soudů a rozhodčích soudů

Vztah soudů a rozhodčích soudů

Základní informace - Vztah soudů a rozhodčích soudů

Název práce: Vztah soudů a rozhodčích soudů

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 8 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Vztah soudů a rozhodčích soudů

Alternativní metody řešení sporů jsou dynamicky se rozvíjejícími způsoby řešení sporů, které pokládáme za alternativy soudních řízení. V současné situaci nadměrného zatížení soudů a neúměrně dlouhého soudního řízení se nabízí otázka, zda-li existují efektivnější instituty než je rozsudek vydaný v soudním řízení. Obvyklým způsobem jak dosáhnout ochrany porušených nebo ohrožených práv v rámci určitého právního vztahu je soudní řízení. Délka soudního řízení, tak jak jsem již naznačila, ovšem někdy způsobuje, že ochrana porušených nebo ohrožených práv je výrazně oslabena, ne-li zcela popřena. Ochrana práv je totiž účinná jen tehdy, je-li poskytnut okamžitě, což v praxi soudů bohužel nebývá vždy pravidlem. V určité oblasti soukromoprávních vztahů stát umožňuje, aby účastníci určitého právního vztahu svěřili právní sport místo soudu jinému orgánu soukromoprávní povahy. Alternativní metody řešení můžeme dělit na formální, ty pak mají podobu formalizovaného rozhodčího řízení. Druhým typem jsou metody neformální, např. mediace a koncilace. Smyslem mé práce je však pouze nastínit práci rozhodčích soudů ve vztahu k soudům běžným. Rozhodčí smlouva a pravomoc, kterou zakládá, jsou hlavními znaky rozhodčího řízení a odlišují jej od řízení soudního. Pravomoc rozhodčího soudu se shoduje se soudní pravomocí ve svém předmětu. Předmětem pravomoci jak rozhodce, tak soudce, je slyšet obě strany v souladu se zásadou kontradiktornosti řízení, zhodnotit skutkový stav vztahu mezi stranami a autoritativním výrokem určit jejich vzájemná práva a povinnosti. Ovšem mezi pravomocí rozhodčího soudu a soudní pravomocí existují rovněž podstatné odlišnosi, které lze spatřovat jak v jejím právním vymezení , tak v jejím právním režimu.

Klíčová slova - Vztah soudů a rozhodčích soudů

Vztah soudů a rozhodčích soudů, rozhodčí řízení, soudy, vztah soudů k arbitráži


Obsah - Vztah soudů a rozhodčích soudů

Úvod
1. Rozhodčí řízení
2. Soudy
3. Vztah soudů k arbitráži
Seznam literatury

Stažení práce - Vztah soudů a rozhodčích soudů

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0386 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde