Výpověď z pracovního poměru

Základní informace - Výpověď z pracovního poměru

Název práce: Výpověď z pracovního poměru

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 18 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Výpověď z pracovního poměru

Již delší dobu neplatí, že zaměstnanec stráví celý svůj pracovní život u jednoho zaměstnavatele. I v zemích, kde takové pojetí kariéry bývalo tradiční – např. v Japonsku – dochází v tomto směru k radikálním změnám. Přesto skončení pracovního poměru často představuje pro zaměstnance a mnohdy i zaměstnavatele po psychické i právní stránce náročnou situaci, ostatně jako každá radikálnější změna v životě. Tématem této seminární práce je výpověď z pracovního poměru. Jedná se o jeden z nejdůležitějších a nejvíce diskutovaných institutů pracovního práva, a proto se domnívám, že je nanejvýš aktuální věnovat mu náležitou pozornost a to jak z teoretického tak z praktického hlediska. Výpověď je jednostranným právním úkonem, kterým lze rozvázat pracovní poměr i bez souhlasu a proti vůli druhé strany, jedná se tedy o dosti rasantní zásah do existenční sféry zaměstnance (v situaci, kdy je právě on adresátem výpovědi), anebo do provozu a organizačního chodu podniku (tehdy, je – li výpověď podána zaměstnancem zaměstnavateli). Cílem této práce bude zejména charakterizovat stávající právní úpravu, která reguluje výpověď z pracovního poměru a zjištěné výsledky zde přehledným způsobem presentovat. To bude naším prvním úkolem, který bude součástí první části práce, jenž je svým charakterem teoreticko-metodologickou částí. Následně se pokusíme vyhledat související soudní rozhodnutí vyšších soudů, které se v nedávné době zabývaly otázkou výpovědi z pracovního poměru a podaly tak svůj výklad k některým sporným částem zkoumaného institutu; tato analýza bude součástí druhé části práce, které je ve své podstatě částí analytickou (praktickou).

Klíčová slova

Výpověď, pracovní poměr, ukončená pracovního poměru, výpověd z pracovního poměru, zaměstnanec, zaměstnavatel, výpověď daná zaměstnavatelem, výpověď daná zaměstnancem, odborová organizace, výpověď v judikatuře, neplatné rozvázání pracovního poměru

Obsah

1 Úvod
2 Výpověď z pracovního poměru
2.1 Ukončení pracovního poměru
2.2 Výpověď
2.2.1 Výpověď daná zaměstnavatelem
2.2.1.1 Účast odborové organizace
2.2.2 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
2.2.3 Neplatné rozvázání pracovního poměru
3 Výpověď v judikatuře
3.1 Výpověď
3.2 Výpověď daná zaměstnavatelem
4 Závěr
5 Literatura

Stažení práce - Výpověď z pracovního poměru

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 90 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0510 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde