Vegetariánská etika

Základní informace - Vegetariánská etika

Název práce: Vegetariánská etika

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 30 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 140 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0488 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod

Pohnutky k volbě určitého životního stylu nabývají nejrůznějších podob, ovšem málokteré bývají tak hojně diskutovány jako pohnutky vegetariánů. Vegetariáni bývají často nepochopeni masožravou většinou společnosti, která jim setrvale a z nejrůznějších důvodů vytýká odklon od stravovacích všežravých návyků našich předků, přičemž těmto výtkám se vegetariáni stejně urputně brání a předkládají rozmanité argumenty. Vedle klasických východisek, které vegetariány vedou k vyřazení masa ze svého jídelníčku, jakými jsou zdravotní důvody, ekologické důvody, náboženské a estetické důvody a v neposlední řadě i ekonomické pohnutky, nalézáme i důvody dalo by se říci etické, někdy posměšně označované jako útlocitné. Některé z těchto všech důvodů se mohou navzájem prolínat, typicky pak právě etické a náboženské anebo náboženské a zdravotní apod. Zvolil-li některý vegetarián svůj stravovací životní styl z etických pohnutek, můžeme mít skutečně za to, že se jedná o senzitivního člověka, který se nehodlá vyrovnat s utrpením jiných živočichů, kteří musí v mnohých krutých podmínkách umírat pro pouhé lidské nasycení. Díky výsledkům stále častějších studií fyzických a duševních schopností zvířat postupně padají přehrady, které v minulosti byly – a stále ještě jsou – záměrně vytvářeny mezi člověkem a ostatními tvory, abychom je mohli vykázat z okruhu naší odpovědnosti, ochrany a soucitu. Jsme si dobře vědomi toho, co bylo zvířatům odepřeno ve snaze, aby sloužila všemožným potřebám a zálibám lidí a přitom nezatěžovala naše svědomí pocitem, že těmto tvorům křivdíme a podrobujeme je nespravedlivému násilí a utrpení. Často slýcháváme: vždyť zvířata nemají schopnost mluvit, schopnost trpět a pociťovat bolest, myslet a rozhodovat se, jsou emocionálně zaostalá a morálně neodpovědná – nejsme tedy vázáni povinností s nimi zacházet jako s cítícími a morálně vyspělými tvory, můžeme s nimi nakládat jakkoliv chceme, jsou pouhým majetkem.

Cíl - Vegetariánská etika

Tato práce si vzala za cíl podrobně prozkoumat etiku soužití člověka se zvířaty z pohledu vevanu, případně vegetariánů a to zejména proto, že tato tématika doposud nebyla bibliograficky zpracována. Rád bych na téma nazřel z několika úhlů pohledu. Vedle obecného vymezení bych se ráda věnovala souvislostem mezi náboženstvím a etikou (obzvláště patrné je to pak v buddhismu), ale také související legislativě apod.

Závěr - Vegetariánská etika

V této práci jsem pojednala o etickém soužití člověka se zvířaty z pohledu vegetariánů. Jednoznačné mohu po pečlivém prostudování všech souvisejících pramenů konstatovat, že etické ohledy na utrpení zvířat jsou velice závažným a pozoruhodným důvodem, který vede stále více lidí k odmítání konzumace masa. Celá práce je v zásadě rozdělena do tří velkých částí. První část se pečlivě zaměřuje na podmínky chovu a porážky zvířat chovaných na maso, přičemž se zaměřuje na otřesné podmínky a skutečnosti chovu, které jsou beze sporu východiskem pro zkoumání etičnosti a neetičnosti pojídání masa. Druhá část práce se pokouší nalézt společné kořeny etických a náboženských stravovacích pravidel, přičemž zcela dle očekávání můžeme nalézt celou řadu pohnutek, které jsou ve svém základu spíše etické než aby souvisely s vírou v boha. Třetí část práce se zaměřuje na legislativu se zvláštním zřetelem na zákon na ochranu zvířat proti týrání, přičemž se můžeme přesvědčit, že etické ohledy na zvířata stojí také u zrodu zákonů. Je vskutku důležité, aby se každý z nás zamyslel nad nepopiratelným faktem, že krávy, slepice, ovce, kachny, vepři a ostatní hospodářská zvířata mají stejné složité a silné city jako jejich předkové, z nichž pocházejí. Pokud tyto city vždy nevidíme, může tomu být tak proto, že je prostě nejsme schopni vidět, nebo proto, že jsme tato zvířata přinutili žít v podmínkách, které jim jejich přirozené emoce nedovolují vyjádřit. Skutečný život hospodářských zvířat je bezpochyby opomíjen člověkem, který je tak doslova vykořisťuje.


Klíčová slova

Etika, vegetariánská etika, chov, chov zvířat, vegetariánství, hospodářská zvířata, chov zvířat, porážka zvířat, týrání zvířat, náboženská etika, islám, judaismus, buddhismus, křesťanství, legislativa

Obsah

1. Úvod
2. Etika
3. Východiska vegetariánské etiky
3.1 Neetičnost chovu jednotlivých druhů zvířat
3.2 Dobytek
3.3 Vepři
3.4 Drůbež
4. Rituální a náboženské kořeny vegetariánské etiky
4.1 Křesťanství
4.2 Buddhismus
4.3 Islám
4.4 Judaismus
5. Etické nakládání se zvířaty z hlediska zákona
6. Závěr
7. Použité prameny

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 140 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0488 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde