Ústavní principy

Ústavní principy

Základní informace - Ústavní principy

Název práce: Ústavní principy

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 15 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Ústavní principy

Problematika právních principů je tradičním tématem nejen ústavního práva, ale i právní teorie. Jejich pojmové vymezení není jednoznačné. Spory o význam v oblasti ústavního práva jsou v poslední době častěji diskutovaným tématem. K zájmu o právní principy jistě přispívají složitost a nepřehlednost práva, začleňování ústavních norem, zejména lidskoprávních, do celého právního řádu a zvyšující se teoretický i praktický význam soudního rozhodování.

V této práci bych chtěl poukázat na právní principy z hlediska ústavního práva a pokusit se zamyslet nad využitím ústavně právních principů v praxi. V úvodu své práce se zaměřím na vysvětlení pojmů právních principů a ústavních principů, které sehrávají velmi důležitou roli v legislativě České republiky. Pokusím se nastínit pojem a obsah těchto principů, rozdělit a kvalifikovat je. Má práce přinese zamyšlení nad jejich významem a použití v praxi či způsob jejich zakotvení. V práci bude poukázáno na skutečnost, že ústavy se v moderních společnostech staly právními dokumenty, které na jedné straně stanovují a zaručují práva člověka a občana, ale také z druhé strany přesně ohraničují a omezují působení svrchované moci. K tomuto pojetí však vedla dlouhá cesta. V této souvislosti bude vzpomenut historický vývoj od roku 1918 a základní charakteristiky principů české ústavnosti. Následně se pokusím nastínit vybrané principy Ústavy České republiky a na závěr práce bude provedena komparace. V souvislosti se svou prací se zaměřím i na známou diskusi s nálezů Ústavního soudu č. 14 /1994 Sb., ve věci protikomunistického zákona.

Považuji za žádoucí hned v úvodu vyjasnit terminologii, jíž se budu ve své práci držet. Výrazy “právní princip” a “právní zásada” budu používat jako synonyma. Široké vymezení právních principů v této práci zahrnuje celou jejich škálu od nejzákladnějších a nejobecnějších až k relativně konkrétním a s dílčím významem; nemám však ani kritérium, ani důvod k rozlišování mezi principy a zásadami. Velký význam pro teorie právních principů má odlišení principů od konkrétních závazných v zákonech uvedených právních norem. Budu používat výraz “právní pravidla” jako souhrnnou kategorii normativních vět v právu; zahrnuje jak právní normy, tak právní principy.

Dále si tato diplomová práce klade za cíl zaměřit se nejen na teoretické otázky, ale pokusí se řešit i praktické příklady, které s ústavními principy souvisí.

Klíčová slova - Ústavní principy

Ústavní principy, právní princip, právní norma, pacta sunt servanda, in dubio pro reo, nullum crimen, nulla poena sine lege


Obsah - Ústavní principy

1. Právní princip
1.1 Právní princip versus právní norma
1.2 Významné právní principy
2. Ústavní princip
2.1 Pojem ústavního principu
3. Základní charakteristika principů české ústavnosti
3.1 Historický vývoj od roku 1918

Stažení práce - Ústavní principy

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 70 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0381 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde