Společné jmění manželů na základě nového občanského zákoníku

Základní informace - Společné jmění manželů na základě nového občanského zákoníku

Název práce: Společné jmění manželů na základě nového občanského zákoníku

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 27 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Pavel Bartoš

Datum obhajoby: 2014

Souhrn - Společné jmění manželů na základě nového občanského zákoníku

V úvodu bych chtěl říci, jaké téma bude předmětem této práce a k jakému cíli bude směřovat. Seminární práce zpracovává téma „ Společné jmění manželů na základě nového občanského zákoníku “. Důvod, proč jsem si dané téma vybral, je takový, že mě daná problematika zajímá a hlavně bych se chtěl detailněji seznámit s novou právní úpravou. Dne 1. 1. 2014 vzešel v účinnost nový občanský zákoník (z. č. 89/2012 Sb.), který nahradil předchozí právní úpravu z roku 1964. Nový občanský zákoník je tematicky rozdělen do pěti částí – Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. V seminární práci se zaměřuji na rozbor majetkových práv mezi manžely, který nový občanský zákoník upravuje v oblasti práva rodinného pod názvem – Manželské majetkové právo. Práce je rozdělena do jednotlivých kapitol a podkapitol, kde je srovnávána jak praxe současná, tak i ta předchozí. Mým cílem a také cílem práce je podrobná analýza nové právní úpravy. V závěru práce uvedu stěžejní body dané problematiky a současně vyhodnotím. Rovněž uvádím, že ke zpracování práce jsem užil odbornou právní literaturu, jež lze dohledat v poznámkách pod čarou, či v souhrnném seznamu na konci práce.

Klíčová slova - Společné jmění manželů na základě nového občanského zákoníku

Společné jmění manželů, nový občanský zákoník, správa společného jmění manželů, dohoda o vypořádání, smluvený režim

Obsah - Společné jmění manželů na základě nového občanského zákoníku

Úvod
1 Charakteristika nové právní úpravy
1.1 Úvodní poznámky ke společnému jmění manželů
1.2 Vymezení společného jmění manželů
1.3 Správa společného jmění manželů v zákonném režimu
1.4 Vypořádání společného jmění manželů – obecné principy
1.5 Dohoda o vypořádání společného jmění manželů
1.6 Vypořádání společného jmění manželů rozhodnutím soudu
1.7 Vypořádání společného jmění manželů na základě nevyvratitelné domněnky vypořádání
1.8 Režim společného jmění manželů založený rozhodnutím soudu
1.9 Smluvený režim společného jmění manželů
1.10 Ochrana práv třetích osob ve vztahu ke společnému jmění manželů
Závěr
Seznam zdrojů

Stažení práce - Společné jmění manželů na základě nového občanského zákoníku

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 130 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0682 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde