Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR

Základní informace - Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR

Název práce: Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR

Státní politika zaměstnanosti má za úkol zajišťovat rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle, produktivní využití zdrojů pracovních sil a právo občanů na zaměstnání. Provádějí ji Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a úřady práce. Zatímco ministerstvo se uplatňuje zejména v oblasti koncepční a řídící činnosti, úřady práce jsou v přímém denním styku jak s občany, kteří hledají zaměstnání, tak se zaměstnavateli. Kromě poskytování poradenských služeb občanům v souvislosti se zaměstnáním, zprostředkování vhodného zaměstnání nebo zabezpečování rekvalifikace uchazečům o zaměstnání, plnění úkolů při provádění důchodového pojištění uchazečů o zaměstnání, poskytování hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti atd. tedy úřad práce plní zákonem uložené úkoly i ve vztahu k zaměstnavatelům. Zaměstnavatelé mají podle předpisů o zaměstnanosti určité povinnosti, jejichž plnění může úřad práce kontrolovat a vymáhat; některé povinnosti vůči úřadu práce stanoví i zákoník práce. Za porušování povinností zaměstnavatele vyplývajících z pracovněprávních předpisů může úřad práce zaměstnavatele sankcionovat. Předpisy o zaměstnanosti upravují i řadu situací, v nichž může zaměstnavatel požádat úřad práce o finanční výpomoc, a pokud úřad práce uzná, že je v zájmu politiky zaměstnanosti zaměstnavatele podpořit, může mu na základě uzavřené smlouvy určité náklady uhradit. V dalším textu se tedy zaměříme na tuto oblast působení úřadu práce.

Klíčová slova

Zaměstnávání osob, zdravotní postižení, politika zaměstnanosti, úřad práce, povinnosti zaměstnavatele, ochrana zaměstnanců, ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Obsah

1 Státní politika zaměstnanosti - obecně
2 Politika zaměstnanosti v legislativě
3 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
4 Povinnosti úřadů práce ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
5 Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k osobám zdravotně postiženým
6 Ochrana zaměstnanců se zdravotním postižením v oblasti BOZP
7 Kazuistika vybraného případu
8 Závěr
9 Použité prameny

Stažení práce - Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0567 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde