Problematika pěstounské péče v součastnosti

Základní informace - Problematika pěstounské péče v součastnosti

Název práce: Problematika pěstounské péče v součastnosti

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Problematika pěstounské péče v součastnosti

Pěstounskou péči je třeba chápat jako náhradní péči o dítě v rodině odlišné od přirozené rodiny, jako náhradní péči v pravém slova smyslu. Je třeba mít na paměti, že odebrání dítěte z rodiny a jeho umístění do jakékoli náhradní péče je krajním řešením krize rodinněprávního vztahu rodič – dítě. Rodině by stát měl nabídnout i alternativní formy pomoci v rámci respektování a ochrany rodinného života. Dojde-li i přes selhání mírnějších zásahů do přirozené rodiny k umístění dítěte do náhradního (rodinného) prostředí, mělo by toto řešení být chápáno jako dočasné. Aby nedošlo ke vzniku syndromu odcizení u dítěte ani u jeho přirozených rodičů, je třeba, aby vazby mezi dítětem a jeho rodiči, případně prarodiči a dalšími příbuznými, byly udržovány a rozvíjeny prostřednictvím styku. Pěstounská péče je soukromoprávním institutem náhradní rodinné péče, náhradním v pravém slova smyslu ve vazbě na přirozenou rodinu dítěte. Účelem pěstounské péče je zajištění osobní péče o nezletilé dítě osobou odlišnou od jeho vlastních rodičů, a to po dobu, po kterou budou rodičům bránit v osobní péči o jejich dítě zásadní důvody. Je třeba dovodit, že dítě může být svěřeno do pěstounské péče pouze tehdy, když to situace v přirozené rodině dítěte vyžaduje. Dítě má právo žít především se svými rodiči.

Klíčová slova

Pěstounská péče, náhradní rodinná péče, opuštěné dítě, osiřelé dítě, zákon o rodině, osvojení, poručnictví, opatrovnictví

Obsah

1 Úvod
2 Náhradní rodinná péče
3 Historie pěstounské péče
4 Právní úprava pěstounské péče
5 Pěstounská péče: pojem, význam, účel
6 Druhy pěstounské péče
7 Profesionální pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu
8 Použité prameny

Stažení práce - Problematika pěstounské péče v součastnosti

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0565 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde