Přestupkový zákon s navazujícími předpisy

Základní informace

Název práce: Přestupkový zákon s navazujícími předpisy

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 27 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010


Souhrn

V teoretické části jsem popsal některé ustanovení přestupkového zákona. V praktické části popisuji související předpisy se zaměřením na konkrétní příklad.

Základním ustanovením je vedení občanů orgány státní správy a orgány obce k tomu, aby dodržovali zákony a jiné právní předpisy a respektovali práva spoluobčanů. Přestupkový zákon zahrnuje přestupky různých odvětví. Patří mezi ně dopravní přestupky, přestupky proti veřejnému pořádku a další. Přestupkový zákon stanovuje, co je přestupek, charakterizuje, kdy k němu došlo, a stanovuje sankce. Důležité je obecné ustanovení v přestupkovém zákoně, které zní: „ Není-li v tomto nebo jiném zákoně stanoveno jinak, vztahují se na řízení o přestupcích obecné předpisy o správním řízení.

Řešení přestupků správními orgány se zpřísnil a je administrativně náročnější. Nový správní řád, který již dnes není nový, ale nahradil správní řád z roku 1967, který jako jeden z ojedinělých zákonů vydržel s drobnými úpravy do začátku roku 2006. Přestupkový zákon funguje již delší dobu, ale má úpravy v podobě dalších navazujících předpisů.
V práci jsem popsal postup od odnětí až po vrácení řidičského průkazu a prolínají se zde tři zákony. Problém spatřuji v ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, které svým zněním ve své podstatě upouští všem a není přesně stanovené, při jakých případech neupouštět.

Klíčová slova

Přestupkový zákon, 200/1990 Sb., Pojem přestupek, Sankce za přestupek, Napomenutí, Pokuta, Zákaz činnosti, Propadnutí věci, Odložení věci správním orgánem, Přezkumné řízení, Zásady řízení o přestupcích, Přípravné řízení, Poučení o odvolání, Příkazní řízení, Zahájení řízení

Obsah

Úvod
Teoretická část
Základní ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Pojem přestupek
Sankce za přestupek
Napomenutí
Pokuta
Zákaz činnosti
Propadnutí věci
Příslušnost
Ustanovení o mladistvých
Odložení věci správním orgánem
Přezkumné řízení
Zásady řízení o přestupcích
Praktická část
Přípravné řízení
Rozhodnutí
Výrok
Odůvodnění
Poučení o odvolání
Příkazní řízení
Konkrétní příklad
1. Zahájení řízení
2. Rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění
Výrok
Odůvodnění
Poučení
3. Příkaz za neodevzdání řidičského průkazu
Výrok
Odůvodnění
Poučení
4. Žádost o upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti
5. Rozhodnutí o návrhu na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti
Výrok
Odůvodnění
Poučení
6. Žádost a rozhodnutí o vrácení
7. Rozhodnutí o návrhu - nevyhovění
Výrok
Odůvodnění
Poučení
Příslušné právní předpisy z praktické části
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Závěr
Odkazy
Seznam literatury


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 90 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0302 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde