Přeshraniční spolupráce vybraného územního samosprávného celku

Základní informace

Název práce: Přeshraniční spolupráce vybraného územního samosprávného celku

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 43 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0309 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Bakalářskou práci na téma přeshraniční spolupráce města Domažlice jsem si vybrala, protože jsem v tomto regionu pobývala již od dětství. Zajímalo mě, jak je přeshraniční spolupráce po vyprchání počáteční euforie realizována a s jakým výsledkem. Domažlicko je pohraniční region, a jako takový je do značné míry poznamenán nedávnou historií, zejména výsledkem druhé světové války, na základě kterého region postihl násilný odsun německého obyvatelstva a dosídlení českým obyvatelstvem. Dalším negativním zásahem do vývoje regionu byl vznik „železné opony“ a s tím spojený vznik uzavřených vojenských pásem, což pro některé vesnice znamenalo prakticky zánik. Obě strany hranice se vyvíjely odlišným způsobem, neboť se staly součástí států s odlišným politickým zřízením a hospodářským systémem. Období studené války způsobilo nedostatek objektivních informací na obou stranách hranice, což zapříčinilo vznik mnohých předsudků, ačkoli některé vesnice byly od sebe pár kilometrů.
Pád „železné opony“ otevřel do té doby téměř neprostupné hranice a tím poskytl možnost přirozeného styku obyvatel na obou stranách hranice. Naskytla se možnost obnovy sousedských vztahů s Bavorskem a nové formy řešení společných problémů. Prvním důsledkem otevření hranic byly masivní cesty Čechů do Bavorska na nákupy nedostatkové spotřební elektroniky a posléze dojíždění za prací do Bavorského příhraničí, kde získané finanční prostředky sloužily obvykle na stavbu rodinných domků v českém příhraničí a docházelo tak k jeho zvelebení. Bavorské obyvatelstvo recipročně využívalo levných nákupů některých potravin, pohonných hmot, gastronomických služeb, kadeřnických služeb apod., čímž poškozovaly bavorské živnostníky v příhraničí.
K sjednocení Evropy přispívá bezpochyby otevření hranic, které má svá pozitiva, ale i bezpečnostní rizika. Kladem je bezpochyby možnost navázání přeshraniční spolupráce.
Význam přeshraniční spolupráce spočívá především v odstranění mezilidských bariér, jelikož mnoho styků probíhá každý den právě na té nejnižší úrovni mezi občany a obcemi.

Cílem této práce je zhodnotit význam přeshraniční spolupráce pro regionální rozvoj Domažlic a zmapovat formy přeshraniční spolupráce města Domažlice, seznámit s některými projekty, které jsou realizovány v rámci této spolupráce.
Práce je založena na analýze odborné literatury a dokumentů, a to zejména konceptů rozvoje, informační brožury a žádostí o dotace k projektům zaslané Euroregionu Šumava a Regionální rozvojové agentuře Šumava. Další informace byly získány z komunikace s pracovníky Obecního úřadu v Domažlicích, pracovníky Euroregionu Šumava, zástupci spolků, řediteli škol a manažerem Svazku obcí Domažlicko. Rozhovory byly vedeny na základě metody semi-standardizovaných rozhovorů s otevřenými otázkami.

Dalšími informačními zdroji byly oficiální stránky jednotlivých institucí, ze kterých byly čerpány základní informace o činnosti a aktivitách jednotlivých institucí. Informace statistického charakteru o regionu bylo čerpány z Českého statistického úřadu.
Pro doplnění informací byla oslovena radnice partnerského města Furth im Wald, ale neúspěšně.

Práce splnila cíl zhodnotit formy přeshraniční spolupráce města Domažlice a doložit je na vybraných projektech Euroregionu Šumava, Regionální rozvojové agentury Šumava, Svazku Domažlicko a partnerství měst.
Počáteční euforie spolupracovat a řešit společné problémy opadla a byla postupem času nahrazena pragmatickými přístupy. V případě města Domažlice a jeho partnerského města Furth im Wald není spolupráce příliš aktivní a pomalu se i od některých společných akcí pořádaných těmito městy upouští. Příznivější je situace v případě škol, které blízkost významného cizojazyčného souseda využívají pro zlepšení jazykových dovedností žáků a studentů.
Výsledkem práce je zjištění, že přeshraniční spolupráce města Domažlice je převážně založena na družební úrovni spolků a sportovně – kulturních akcí. Důvod, proč spolupráce má jen kulturní, sportovní a spolkový charakter, je fakt, že Bavorsko uplatňuje ochranářskou politiku pracovního trhu a podnikatelského prostředí. Tento fakt dokládá též skutečnost, že na Bavorsko- českém dnu byla zcela zakázána prezentace jakýchkoli služeb.
Členství města Domažlice v institucích, které umožňují čerpání dotací z fondů Evropské unie, je významné pro realizaci projektů přeshraniční spolupráce, protože rozpočet města Domažlice to neumožňuje.

Bylo zjištěno, že přeshraniční spolupráce na úrovni kulturní a sportovní, má velký význam pro vytváření přátelské atmosféry mezi obyvatelstvem a přispívá tak k přirozené integraci zemí Evropské unie. Tato skutečnost má pravděpodobně pro pozitivní vývoj regionu větší význam než mnohé ekonomické projekty.

Klíčová slova

Financovania podnikov, Úverové financovanie, Charakteristika komerčných bánk, Úverový proces, Úverové produkty, Charakteristika bankového sektora, Analýza úverových produktov, Profily komerčných bánk, Obchodné financovanie, Bankové úverové produkty, Investičné financovanie, Úverové programy, Hodnotenie bonity, Kvantitatívna analýza, Kvalitatívna analýza


Obsah

1. Úvod
2.Cíl práce a metodika
3.Literární rešerše
4. Charakteristika města Domažlice a přilehlých obcí
4.1. Vymezení území a přírodní podmínky
4.2.Historická a kulturní charakteristika
4.3. Obyvatelstvo
4.3. Ekonomická a sociální charakteristika
5. Euroregion Bayerischen Wald - Šumava - Mühlviertel
5.1. Charakteristika Euroregionu Bayricher Wald - Šumava - Mühleviertel
5.2. Projekty
5.3. Regionální rozvojová agentura Šumava
6. Přeshraniční spolupráce
6.1. Přeshraniční spolupráce města Domažlice
6.1. Spolupráce zájmových spolků
6.3. Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko
7.Závěr
8. Seznam použité literatury


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0309 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde