Pravomoci kontrolních orgánů na úseku zaměstnanosti

Základní informace - Pravomoci kontrolních orgánů na úseku zaměstnanosti

Název práce: Pravomoci kontrolních orgánů na úseku zaměstnanosti

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Pravomoci kontrolních orgánů na úseku zaměstnanosti

Veřejná správa je ve svém tradičním pojetí pojmem sloužícím k označování specificky pojaté správy veřejných záležitostí ve společnosti zorganizované ve stát, a to jako projevu realizace výkonné moci ve státě na straně jedné, a jako specifického projevu postavení tzv.samosprávné moci, na straně druhé. Jedním z důležitých odvětví veřejné správy je správa na úseku zaměstnanosti. Tuto správu také charakterizujeme jako typický projev tzv. pečovatelské funkce moderního sociálního státu. Právem na zaměstnání se v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, rozumí právo občanů, kteří chtějí a mohou pracovat a o práci se skutečně ucházejí: na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, dále na zprostředkování zaměstnání a konečně na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených zákonem. Nad realizací práva na zaměstnání bdí stát prostřednictvím svých níže jmenovaných organizačních součástí a tato bdělost je patrná především ve výkonu kontrolní pravomoci těchto orgánů na úseku zaměstnanosti. Jelikož můžeme konstatovat, že vysoká zaměstnanost občanů je bezpodmínečným předpokladem prosperujícího a progresivního národního hospodářství každého státu, musíme zaměřit náležitou pozornost právě na správně a efektivně prováděnou kontrolu na úseku zaměstnanosti. Stejně tak musíme mít na zřeteli ochranu pracovních podmínek zaměstnanců, souvisejících bezprostředně s jejich životní úrovní, jejímž garantem je mimo jiné nástroje také kontrola v uvedeném slova smyslu.

Klíčová slova

Kontrolní orgán, zaměstananost, veřejná správa, samosprávná moc, výkonná moc, pracovní podmínky, kontrolní činnost, úřad práce, správní řízení

Obsah

1 Úvod
2 Teoreticko – metodická část, analýza problematiky
3 Závěr
4 Použité prameny

Stažení práce - Pravomoci kontrolních orgánů na úseku zaměstnanosti

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 55 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0564 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde