Právo v českém státě v období feudálního absolutismu

Základní informace - Právo v českém státě v období feudálního absolutismu

Název práce: Právo v českém státě v období feudálního absolutismu

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 13 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Právo v českém státě v období feudálního absolutismu

Obecným rysem práva této dějinné etapy je zajištění vlády šlechty, zachování feudálního společenského pořádku, zajištění nedotknutelnosti majetku feudálů, potlačení a represe poddaných, ale současně právo v tomto období zrcadlí hluboké společensko - ekonomické změny a také počátky formování raně - kapitalistických ekonomických vztahů, zásahy státu absolutistickým panovníkem do sfér zájmů šlechty ve prospěch zachovávané integrity státu. Podobu práva pro počátek absolutismu určuje Obnovené zřízení zemské (v právu šlechtickém) a zákoník Práva městská království českého (pro města s posléze i poddané); současně však již v 17. století, ve formě královských Deklatorií a Novel dochází ke změnám v právu šlechtickém a posléze pak 18. století přináší změny a postupný zánik dosud samostatného práva v Čechách i ostatních zemích České Koruny, které je postupně pohlcováno novým právem česko - rakouským, které platí pak v celém habsburském soustátí s výjimkou Uher. Do právního řádu začínají více pronikat vlivy práva římského (zvláště v šlechtickém) Právo městské, jehož platnost z větší části (pokud jde o právo majetkové) zanikla až kodifikací občanského práva roku 1811, bylo již římskoprávní tradicí přímo prodchnuto. V 18. století se prosazuje teorie přirozenoprávní, která odráží potřeby nastupujícího měšťanstva. Mění se i forma práva. Staré obyčejové právo ustupuje právu psanému. Soudní nález jako pramen práva je definitivně odstraněn Obnoveným zřízením zemským a soudní rozhodování je podřízeno dokonalé kontrole státu, respektive panovníka. Jak mizí vliv stavů na vytváření práva, roste současně úloha panovníka jako výlučného tvůrce práva – namísto stavovských nálezů a sněmovních usnesení jsou to nyní patenty, reskripty, mandáty, artikule, censury, řády, instrukce. Rysem absolutistického práva je tendence k unifikaci (sjednocení) práva a k jeho kodifikaci, která se ovšem již realizuje v rámci rakouské monarchie. Ve druhé polovině 18. století a na počátku 19. století se vytvářejí zákoníky, které už nepochybně vyjadřují potřeby a zájmy nastupujícího měšťanstva a staví tak základy moderního právního systému, které u nás přežívají hluboko do 20. století – právo v tomto smyslu směřuje ke zobecnění, k opuštění starých zásad personality, k překonání jeho starších stavovských koncepcí. Zvláště osvícenský absolutismus představuje ve vývoji práva mimořádné období – definitivně tu vítězí přirozenoprávní teorie, ideje osvícenství přecházejí do politické a právní praxe, právu je připisována rozhodující úloha při řízení státu. Vedle zákoníků se objevuje celá řada právních norem různé závažnosti a hodnoty, ve kterých se realizovala právní politika, vykonávala správa a řídila společnost – právo se dotýkalo prakticky všech oblastí života, např. otázek ekonomických, vlastnických, zdravotních, školských, kulturních, náboženských a církevních.

Klíčová slova

Právo, Český stát, feudální absolutismus, absolutistické právo, prameny práva, úřední sbírky právních předpisů, soukromé sbírky právních předpisů, soudní organizace, civilní proces, trestní proces, kodifikace trestního práva, kodifikace trestního práva

Obsah

1 Obecná charakteristika absolutistického práva
2 Prameny práva, soukromé a úřední sbírky právních předpisů
3 Soudní organizace
4 Proces civilní a trestní
5 Kodifikace trestního práva
6 Kodifikace trestního práva
7 Použitá literatura

Stažení práce - Právo v českém státě v období feudálního absolutismu

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 70 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0543 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde