Právní úprava postavení ženy v sociální oblasti

Právní úprava postavení ženy v sociální oblasti

Základní informace - Právní úprava postavení ženy v sociální oblasti

Název práce: Právní úprava postavení ženy v sociální oblasti

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Právní úprava postavení ženy v sociální oblasti

Zvoleným tématem mé seminární práce je problematika právní úpravy postavení ženy v sociální oblasti. V rámci daného tématu se chci zaměřit zejména na právní aspekty zkoumaného problému také v evropském měřítku. Společně s tímto vymezuji také současnou právní úpravu dané problematiky, a také vlastní úvahy týkající se možné budoucí právní úpravy.
Právní postavení ženy ve společnosti, zejména v posledních letech nabývá na významu i v celospolečenské diskusi. Například v kontextu evropských států je jedním z nejvýznamnějších problém odstraňování všech forem diskriminace, které souvisí s rovným postavením muže a žen v pracovněprávních vztazích. Tato nerovnost v sociální oblasti dotýkající se zaměstnání, se projevuje v následujících oblastech:

  • stále přetrvává rozdíl ve výši odměny za vykonanou práci, rozdíl ve výši výdělku mezi muži a ženami

  • přetrvávající vyšší nezaměstnanost žen, nejenom v rámci České republiky, ale také ve srovnání s evropskými státy

  • koncentrace žen do specifických sektorů, pracovních aktivit a pracovních povolání

  • nízká účast žen na nejvyšších úrovních profesní hierarchie, ať se jedná o manažerské pozice v soukromé sféře, nebo politické instituce

V pracovněprávních vztazích jsou významné zásady zákazu diskriminace, zásady stejného odměňování mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci a zásady rovného zacházení s muži a ženami, pokud se jedná o přístup k zaměstnání, k odborné přípravě na povolání, postup v pracovní pozici nebo pracovní podmínky v rámci organizace firmy nebo instituce.

S ohledem na zvolené téma, spatřuji nutnost změn právní úprav v kontextu společenských a právních změn zejména v podnikatelském prostředí jako nezbytnost. Z tohoto pohledu lze doporučit změny v souladu s moderními evropskými právními úpravami, které opět přispějí k vyšší vymahatelnosti práva a zkvalitnění právního prostředí v rámci ČR v oblasti pracovního práva.

Klíčová slova - Právní úprava postavení ženy v sociální oblasti

Postavení ženy, diskriminace, evropské právo, Lisabonská smlouva, rovné zacházení, zákoník práce


Obsah - Právní úprava postavení ženy v sociální oblasti

1. Úvod
2. Právní aspekty zvolené problematiky
3. Doporučení v rámci daného tématu
4. Závěr
5. Seznam použité literatury

Stažení práce - Právní úprava postavení ženy v sociální oblasti

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 70 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0393 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde