Právní systémy

Základní informace - Právní systémy

Název práce: Právní systémy

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 12 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Právní systémy

Právo (vnitrostátní) je téměř vždy teritoriálně vázáno, tj. platí jen na určitém území, a to zpravidla na území státu, z jehož suverenity se odvozuje. Tak tomu je ve federacích, kde platí zároveň právo federální a právo členských států, a ve státech, které jako státy nástupnické převzaly právo více států, na jejichž území vznikly. Tak tomu bylo např. v Československé republice až do konce roku 1950, anebo ve státech, kde vedle práva moderního platí i práva tradiční atd. Výjimku z teritoriálního omezení působnosti práva činí práva, která působí personálně, tj. jen pro určité osoby, jako jsou práva náboženská, a jistou výjimku tvoří i extrateritoriální působení práva dané osobní a prostorovou působností norem. Tím vším je dáno, že se právo jednotlivých států, resp. jednotlivé právní systémy navzájem více či méně liší. Přesto však se v historickém vývoji práva vytvořily dva základní typy, resp. modely práva, tj. právo kontinentální, které je v literatuře někdy nepřesně nazýváno i právem románskogermánským, a právo angloamerické, které – rovněž nepřesně – bývá nazýváno common law. Právo jednotlivých států světa, jejichž počet se už blíží dvěma stům, lze téměř vždy přiřadit k jednomu z právě uvedených typů. V historii se ovšem vytvořil i další významný model, jímž je právo islámské, které se celým svým pojetím od práva kontinentálního i angloamerického výrazně liší. Toto právo se ovšem dnes již zpravidla omezuje hlavně na otázky vlastnictví, dědění a otázky osobního stavu (včetně práva rodinného). V ostatních věcech státy islámského práva přijaly právo bývalých metropolí a z tohoto hlediska je lze řadit buď do skupiny států kontinentálního práva anebo do skupiny států práva angloamerického. V současné době existují tedy ve světě dva hlavní systémy práva. Vedle nich pak existují některé státy, jejichž právo je atypické nebo smíšené a dále existují nově vytvořené podle jejich vzoru, platí i domorodé právo zvykové. To si zachovává význam z hlediska právní etnografie, z hlediska svého praktického významu je však dnes už zanedbatelné. Tříděním práva a jeho srovnáváním se zabývá tzv. srovnávací právní věda (právní komparatistika). Třídění práva se v právní komparatistice provádí různými způsoby. Nejpraktičtějším a nejinstruktivnějším je třídění podle charakteru pramenů práva, a to zejména práva soukromého.

Klíčová slova

Právní systém, právní systém kontinentální, právní systém angloamerický, právní systém islámský, právo, psané právo, soudcovské právo, náboženská pravidla

Obsah

1 Právní geografie
2 Právní systém kontinentální
3 Právní systém angloamerický
4 Islámský právní systém
5 Některé další právní systémy
6 Použité prameny

Stažení práce - Právní systémy

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0538 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde