Právní prostředky ochrany osobnosti ve vztahu k médiím

Základní informace - Právní prostředky ochrany osobnosti ve vztahu k médiím

Název práce: Právní prostředky ochrany osobnosti ve vztahu k médiím

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Právní prostředky ochrany osobnosti ve vztahu k médiím

Ochrana osobnosti je podrobněji upravena v § 11 až 17 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“). Z hlediska posuzovaného problému je nejdůležitější § 12 odst. 3 občanského zákoníku, který zní: "Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby." Hovoříme zde o tzv. zpravodajské či reportážní licenci. Z výše uvedeného vyplývá, že pro televizní zpravodajství (a samozřejmě nejen pro ně) lze pořídit podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy bez svolení fyzické osoby. To znamená, že k natáčení pro televizní zpravodajství není třeba souhlas dané osoby. Jelikož k pořizování obrazového a zvukového záznamu není třeba svolení fyzické osoby, nelze z toho již vůbec dovodit, že by natáčení muselo ustat v případě, že daná fyzická osoba si nepřeje být natáčena, natož že by již natočený materiál musel být vymazán. Vše co bylo výše napsáno však platí za podmínky, že použití obrazového a zvukového materiálu (a nejen jeho) nebude v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby. Problémem je určení hranice, kdy již půjde o oprávněné zájmy fyzické osoby kdy ještě ne. Dochází zde ke střetu práva na informace a jejich šíření s právem na ochranu osobnosti a soukromého života, tedy základních práv stojících na stejné úrovni. Tyto licence se však týkají výlučně podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, nikoliv však písemností osobní povahy (na rozdíl od licence úřední), přičemž jejich uplatnění je výrazně omezeno skutečností, že nesmí být v rozporu s oprávněnými (osobními a majetkovými) zájmy dotčené fyzické osoby.

Klíčová slova

Ochrana osobnosti, média, svépomoc, orgán veřejné správy, soud, předběžné opatření, určovací žaloba, žaloba na náhradu škody, upuštění od neoprávněných zásahů, poskytnutí zadostiučinění

Obsah

1 Ochrana osobnosti a média
2 Právní prostředky ochrany osobnosti
2.1 Obecné prostředky ochrany
2.1.1 Ochrana svépomocí
2.1.2 Ochrana poskytovaná orgánem veřejné správy
2.1.3 Ochrana poskytovaná soudy
2.1.3.1 Ochrana prostřednictvím předběžných opatření
2.1.3.2 Ochrana prostřednictvím určovacích žalob
2.1.3.3 Ochrana prostřednictvím žaloby na náhradu škody
2.2 Zvláštní prostředky ochrany
2.2.1 Upuštění od neoprávněných zásahů
2.2.2 Odstranění nepříznivých následků
2.2.3 Poskytnutí zadostiučinění
2.2.3.1 Výše zadostiučinění
3 Závěr
4 Použitá literatura

Stažení práce - Právní prostředky ochrany osobnosti ve vztahu k médiím

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 55 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0563 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde