Právní forma médií veřejné služby v ČR

Základní informace - Právní forma médií veřejné služby v ČR

Název práce: Právní forma médií veřejné služby v ČR

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Právní forma médií veřejné služby v ČR

Problém právnické osoby, resp. právní osobnosti, je problém právní subjektivity. Subjekty práva, jak soukromého, tak veřejného, jsou osoby fyzické a osoby právnické, přičemž rozdíl mezi nimi se spatřuje v tom, že první jsou osoby přirozené, tj. lidé jako jednotlivci, kdežto druhé jsou subjekty vytvořené nikoli přírodou, ale právem. Rozdíl mezi právní způsobilostí osoby fyzické a osoby právnické není v tom, že jedna je přirozená a druhá vytvořená právem. Vytvořeny právem jsou obě. Rozdíl je v tom, že první je vlastností reálného subjektu (člověka), kdežto druhá je atributem subjektu vytvořeného, tj. fingovaného právem, který ovšem koneckonců má také svou realitu danou vyděleným majetkem a zpravidla i sdružením liší. Právní subjektivita je tedy u fyzických osob právem vytvořenou vlastností subjektu reálného, kdežto právní subjektivita osoby právnické je právem vytvořená vlastnost subjektu právem fingovaného. Složitost problematiky rozlišení právnické osoby a osoby fyzické se jeví i v tom, že právní způsobilostí osoby právnické se rozumí jen způsobilost k právům a povinnostem, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. Právnické osoby ovšem činí i právní úkony (uzavírají smlouvy). Mají tedy i způsobilost k právním úkonům, která ovšem spadá vjedno s jejich způsobilostí k právům a povinnostem a nikdy nemůže být realizována právnickou osobou samou. Jejím jménem mohou jednat vždy a výlučně jen osoby fyzické, jejichž chování se přičítá právnické osobě. Z hlediska pojetí právnické osoby jako státem (právem) uznaného organizačního seskupení je při vzniku právnické osoby důležité posouzení míry ingerence státní moci do procesu vzniku určitých typů právnických osob. Z hlediska míry ingerence státní moci se vytvořily v jednotlivých právních řádech odlišné přístupy, které lze rozdělit do tří principů: a) Princip volnosti (liberality) vyjadřuje více či méně svobodnou tvorbu právnické osoby, podmíněnou zásadně sepisem zřizovacích dokumentů vytvořených zakladateli; b) Princip koncesní dává státní moci procesu vzniku právnické osoby nejširší uplatnění, vybavené též určitou mírou volného uvážení, zda vznik nové právnické osoby připustit či nikoliv; c) Princip legality, zásadně přijatý českým zákonodárcem, požaduje ke vzniku konkrétní právnické osoby plnění zákonem stanovených podmínek pro vznik právnické osoby určitého typu. U osob veřejného práva se pak vyžaduje zákonem předepsaná procedura vydání aktu veřejného práva, kterým se zakládá právnická osoba.

Klíčová slova

Právnická osoba, česká televize, český rozhlas, česká tisková kancelář, média, práva a povinnosti, občanský zákoník, veřejná služba, veřejné právo

Obsah

1 Determinizace pojmu „právnická osoba“
2 Výčet typů právnických osob
3 Právní subjektivita médií veřejné služby v ČR
3.1 Česká televize
3.2 Český rozhlas
3.3 Česká tisková kancelář
3.4 Zhodnocení
4 Použité prameny

Stažení práce - Právní forma médií veřejné služby v ČR

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0540 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde