Povinnost tvrzení a povinnost důkazní (v řízení sporném)

Základní informace - Povinnost tvrzení a povinnost důkazní (v řízení sporném)

Název práce: Povinnost tvrzení a povinnost důkazní (v řízení sporném)

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 13 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Povinnost tvrzení a povinnost důkazní (v řízení sporném)

Důkazní řízení nepředstavuje v rámci občanského soudního řízení nějaký zvláštní typ řízení, nýbrž je jím (do určité míry nepřesně) označován procesní postup soudu a zúčastněných osob (účastníků, vedlejších účastníků, znalců, tlumočníků, svědků, státních orgánů a jiných subjektů) na zjišťování skutečností, jež jsou (mohou být) rozhodné pro právní posouzení věci. Hovoří-li se proto (nepřesně) o tzv. důkazním řízení, míní se tím proces počínaje důkazními návrhy účastníků, přes plnění důkazní povinnosti účastníků, zajišťování důkazních prostředků, konkrétní (soudem) prováděné dokazování až po hodnocení důkazů soudem. Jde o jednu z nejdůležitějších částí sporného řízení, jehož smyslem a účelem je zjišťovat skutečnosti, které jsou významné pro konečné rozhodnutí ve sporné věci. Protože jednotlivé etapy tzv. důkazního řízení nejsou vždy účastníkům dostatečně zřejmé (zřetelné), je žádoucí alespoň ve stručnosti poukázat na jejich nejvýznamnější úseky a (procesní) úskalí. Žalobce a žalovaný stojí ve sporném řízení proti sobě jako dvě strany ve sporu. Sporné řízení se zásadně zahajuje na návrh, který se nazývá žalobou. Náležitosti návrhu stanoví § 79, odst. 1 občanského soudního řádu (dále také jen „o.s.ř.“), kde se mj. uvádí, že návrh musí obsahovat vylíčení rozhodujících skutečností a označení důkazů, kterých se navrhovatel (žalobce) dovolává, a musí z něho být patrno, čeho se navrhovatel domáhá (tzv. žalobní petit). Povinnost vylíčit rozhodující skutečnosti se označuje jako povinnost tvrzení, povinnost označit důkazy k prokázání svých tvrzení se označuje jako povinnost důkazní. Povinnost tvrzení a povinnost důkazní ukládá občanský soudní řád nejen žalobci v citovaném ust. § 79 o.s.ř., ale ukládá ji i oběma účastníkům řízení v ust. § 101, odst. 1 o.s.ř., kde stanoví, že účastníci mají povinnost přispět k tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení zejména tím, že pravdivě a úplně vylíčí všechny potřebné skutečnosti a označí důkazní prostředky, a v ust. § 120, odst.1 o.s.ř., podle kterého jsou účastníci povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud pak rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede.

Klíčová slova

Důkazní břemeno, důkazní povinnost, soudní řízení, důkazní řízení, sporné řízení, žalobce, žalovaný, důkaz, důkazní prostředky, skutkové tvrzení

Obsah

1 Úvod
2 Základní východiska problematiky
3 Vztah mezi důkazním břemenem účastníka a dokazováním
4 Důkazní povinnost
5 Koncepce dělby důkazního břemene
6 Použité prameny

Stažení práce - Povinnost tvrzení a povinnost důkazní (v řízení sporném)

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 70 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0528 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde