Postavení státního zastupitelství v trestním řízení

Základní informace - Postavení státního zastupitelství v trestním řízení

Název práce: Postavení státního zastupitelství v trestním řízení

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Postavení státního zastupitelství v trestním řízení

Předsoudním stadiem trestního procesu je v českém trestním řádu přípravné řízení. V jeho průběhu mají orgány činné v trestním řízení co nejrychleji v potřebném rozsahu vyhledat důkazy k objasnění všech základních skutečností důležitých pro posouzení případu včetně osoby pachatele a následku trestného činu. Orgány činné v trestním řízení jsou povinny si navzájem pomáhat při plnění úkolů vyplývajících z platného trestního řádu. Základním specifickým smyslem přípravného řízení je opatření podkladů pro rozhodnutí, zda má být podána obžaloba a věcí se má zabývat soud. Státní zástupce je podle úpravy obsažené v trestním řádu subjektem, který má v přípravném řízení dominantní postavení. V trestním řízení plní funkci dozoru, včetně funkce návrhové a rozhodovací a instančního orgánu, který rozhoduje o stížnostech proti usnesení policejního orgánu. V českém trestním řízení může podat obžalobu a zastupovat ji v řízení před soudem výlučně státní zástupce. Jestliže výsledky vyšetřování jsou dostatečné, odůvodňují postavení obviněného před soud, státní zástupce podá obžalobu, připojí k ní spisy a její přílohy. Podáním obžaloby u soudu je jedním z projevů obžalovací zásady. Obžaloba může být podána jen pro skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání. Pokud státní zástupce po prostudování spisového materiálu dospěje k názoru, že skutek, pro který má být podána obžaloba, je jiným trestným činem, než jak je posuzován policejním orgánem, upozorní obviněného a obhájce na změnu právní kvalifikace a současně učiní dotaz zda obhájce či obviněný chtějí s ohledem na změnu právní kvalifikace vyšetřování doplnit. Soudní jednání má charakter sporu mezi žalobcem a obžalovaným, kteří mají postavení rovnoprávných procesních stran. Státní zástupce je povinen prokazovat vinu obžalovaného. Z toho pak vyplývá povinnost státního zástupce navrhovat a předkládat v řízení před soudem důkazy. V řízení před soudem státní zástupce vystupuje tak, aby byly objasněny všechny podstatné skutečnosti rozhodné z hlediska obžaloby.

Klíčová slova

Státní zástupce, trestní řízení, přípravné řízení, právní úprava, trestný čin, soud, obžaloba, trestní stíhání, obviněný, obhájce, vyšetřování

Obsah

1 Charakteristika postavení státního zástupce v trestním řízení
2 Popis právní úpravy
3 Analýza právního problému
4 Zadání úkolů
5 Řešení právního problému
6 Použitá literatura

Stažení práce - Postavení státního zastupitelství v trestním řízení

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0527 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde