Postavení a úkoly obecní policie

Základní informace - Postavení a úkoly obecní policie

Název práce: Postavení a úkoly obecní policie

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 9 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Postavení a úkoly obecní policie

Činnost obecní policie je koncipována jako činnost veřejně prospěšná, jejímž prostřednictvím zajišťuje obec klid a pořádek na svém území. Přitom nenahrazuje a ani nemůže nahrazovat činnost policejních bezpečnostních sborů, neboť na obce nelze přenést některé garance, které svým občanům může poskytnout jen stát (např. trestněprávní ochranu osob a majetku). Úkoly obecní policie souvisejí jen se samostatnou působností obce při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Pokud se obecní policii ukládají povinnosti zasahující do působnosti jiných orgánů nad uvedený rámec, omezují se požadavky kladené na pracovníky obecní policie jen na požadavky bezprostředního zákroku nebo neodkladného úkonu, zpravidla ve prospěch jiného orgánu. Přes zdánlivý rozpor je to nezbytné, neboť jinak by obecní policie své úkoly nemohla plnit a obec by současně nemohla nést ve vymezeném rozsahu reálnou odpovědnost za bezpečnostní situaci v místě. Vedle toho nelze připustit, aby pracovník obecní policie nebyl vybaven potřebnými oprávněními k dokončení zákroku, jestliže narušení chráněného zájmu překročí rámec místních záležitostí veřejného pořádku. Rámec působnosti obce však zákon obecně respektuje. Obecní zastupitelstvo zřizuje a zrušuje obecní policii obecně závaznou vyhláškou. Vychází se z toho, že pracovníci obecní policie budou na základě tohoto zákona vybaveni poměrně rozsáhlými oprávněními a prostředky a je tedy v zájmu právních jistot občanů, aby činnost obecní policie vycházela z odpovídajícího právního základu. Činnost obecní policie by měla být zaměřena na praktické zabezpečování záležitostí samostatné působnosti obce především formou hlídkové služby. Obecní policie by přitom již svou přítomností na veřejných prostranstvích obcí měla působit preventivně a pokud by došlo k protiprávnímu jednání fyzických či právnických osob, měla by s využitím oprávnění podle tohoto zákona odpovídajícím způsobem zasáhnout. Chápání obecní policie jako veřejně prospěšné činnosti odpovídá i oprávnění každého požadovat pomoc obecní policie a s tím korespondující povinnost tuto pomoc ve stanoveném rozsahu poskytnout.

Klíčová slova

Policie, obecní policie, úkoly policie, veřejně prospěšná činnost, bezpečnostní sbor, veřejný pořádek, opravné prostředky, hlídková služba, zásah policie

Obsah

1 Obecná charakteristika
2 Vztah obecní policie a Policie ČR
3 Relevantní judikatura
4 Použité prameny

Stažení práce - Postavení a úkoly obecní policie

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0525 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde