Poslanecká imunita v ČR a v některých zemích EU

Základní informace

Název práce: Poslanecká imunita v ČR a v některých zemích EU

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 15 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2009


Souhrn

Jako téma své seminární práce jsem si vybral (v současné době velmi aktuální a diskutované) problematiku poslanecké imunity. Rád bych se podrobňěji zabýval rozsahem působnosti poslanecké imunity českého versus evropského politika. Poslanecká imunita je jedním z důležitých témat týkajících se vztahu Parlamentu České republiky a voličů, které zajímají jak občany tak samotné ústavní činitele.
Podíváme-li se do zemí, kde demokracie již silně zakořenila (Anglie, Německo, nebo třeba USA), zjistíme jakých výhod si český poslanec užívá. Zatímco český poslanec je imunní všude, v těchto a dalších zemích je imunní pouze za zdmi parlamentu.
Historickým důvodem pro vytvoření institutu poslanecké imunity byla snaha ochránit členy volených shromáždění před panovníkem a vládou, zejména snaha znemožnit jejich zadržení během cesty do shromáždění, vyloučit možnost falešného obvinění apod. (imunita pro věci neúřední povahy). Během doby získal institut imunity i druhý účel, kterým je možnost svobodného vyjádření názorů na půdě parlamentu (imunita pro činy úřední). Zatímco původní účel se do značné míry změnil, zůstávají imunity oprávněně součástí dnešního světa jako garanty řádného fungování a úplné nezávislosti parlamentu. Z tohoto důvodu jsou vyvážením odpovědnosti a povinností poslanců.
Cílem parlamentních imunit je ochrana poslanců před zákonnou činností vlády nebo soukromých osob. Imunitu požívá poslanec běhém výkonu své funkce (překážku v přestupkovém či trestním postihu). Ta je jednak absolutní (idemnita), kdy poslance nelze (nikdy a nijak) postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo senátora v Senátu nebo jejich o rgánech, a jednak je to vlastní imunita.
Imunita je pojímána jako procesní překážka v trestním postihu poslance, což znamená, že jej nelze trestně stíhat bez souhlasu Poslanecké sněmovny. Odepře-li Poslanecká sněmovna souhlas, je trestní stíhání navždy vyloučeno. Poslance lze zadržet, jen byl-li dopaden při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi Poslanecké sněmovny. Nedá-li předseda Poslanecké sněmovny do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností.

Klíčová slova

Poslanecká imunita, Neodpovědnost poslanců, Nedotknutelnost poslanců, Rozsah nestíhatelnosti, Trvání nestíhatelnosti, Poslanecké imunity, Parlamentu České republiky, Poslanecká imunita v ČR, Poslanecká imunita v EU


Obsah

Úvod

1 Poslanecká imunita

1.1 Neodpovědnost poslanců

1.2 Nedotknutelnost poslanců

1.3 Rozsah nestíhatelnosti

1.4 Trvání nestíhatelnosti

2 Komentář k článku 27 ods. 1 – 4 Ústavy České Republiky

3 Příklady zásad úpravy poslanecké imunity v některých zemích EU

Závěr

Použité zdroje informací


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 75 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0212 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde