Pojem a zásady občanského práva hmotného

Základní informace - Pojem a zásady občanského práva hmotného

Název práce: Pojem a zásady občanského práva hmotného

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 11 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Pojem a zásady občanského práva hmotného

Občanské právo hmotné bylo a je považováno za základní odvětví právního řádu. Obecně hlavním cílem občanského práva je zakotvit tzv. civilní status subjektu, kterým je soubor osobních, osobnostních, a zejména majetkových práv a povinností. Těmito právy a povinnostmi jsou osoby vybaveny buď absolutně (bez ohledu na dílčí odlišnosti subjektu), nebo jich nabývají v důsledku nejrůznějších právních skutečností. Občanské právo má ve srovnání s jinými, zejména veřejnoprávními odvětvími, svébytné postavení. Na první pohled se zdá, že působení jeho norem je mnohem méně dramatické než působení norem práva trestního či správního. Subjekty občanského práva v průběhu realizace svého občanskoprávního statutu vstupují do řady společenských vztahů, které však často nevnímají jako vztahy svou povahou právní, nýbrž jako vztahy určované především sociálně – ekonomickými zájmy té které osoby. Občanské právo hmotné je právo soukromé. Za kritéria odlišující právo soukromé a právo veřejné je všeobecně považována metoda občanskoprávní (soukromoprávní) regulace. Za metodu úpravy, odlišující tato základní právní odvětví se považuje buď rovnost subjektů, resp. ekonomická ekvivalence na jedné straně a nadřízenost a podřízenost mezi subjekty. Občanskému právu hmotnému jakožto právu soukromému je vlastní rovné postavení subjektů, tedy skutečnost že žádný z účastníků občanskoprávní vztahu nemůže druhému subjektu jednostranně ukládat povinnosti ani není způsobilý autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech vznikajících z občanskoprávních vztahů. Občanské právo hmotné si tedy můžeme vymezit jako soubor právních pravidel, která stanoví osobní a majetkový status subjektů, upravují základní vlastnické poměry mezi subjekty, právní principy, kterými se řídí fyzické a právnické osoby ve svých vzájemných osobních a majetkových vztazích, založených na vzájemně rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností z těchto vztahů a sankce za porušení subjektivních práv a povinností odvozené z metody rovnosti subjektů. V občanskoprávní literatuře ani v literatuře jiných odvětví není dosud dosaženo jednoty v tom, zda je na místě formulovat soubor obecných právních kategorií, které se nazývají zásadami (principy) a představují vodítko při tvorbě vnitřně a navenek logicky provázaného právního předpisu i při výkladu (interpretaci) a používání (aplikaci) příslušného souboru norem práva.

Klíčová slova

Občanské právo, občanského práva hmotné, právní řád, soukromé právo, právní spor, majetkový status subjektu, vlastnický poměr mezi subjekty, majetkový vztah

Obsah

1 Teoretická část
1.1 Občanské právo hmotné
1.2 Ochrana práv třetích osob
1.3 Zneužití občanských práv
1.4 Pojem „dobré mravy“
2 Praktická část
2.1 Smlouva o dílo
3 Použitá literatura

Stažení práce - Pojem a zásady občanského práva hmotného

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0520 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde