Odpovědnost za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Základní informace - Odpovědnost za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Název práce: Odpovědnost za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 17 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Odpovědnost za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání je odpovědností za výsledek (škodnou událost), v tom smyslu, že předpokladem není porušení právní povinnosti. Ke vzniku tohoto typu (tzv. objektivní odpovědnosti) musí být splněny tyto předpoklady: a) škoda na straně zaměstnance (popř. pozůstalých, pokud zaměstnanec následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání zemřel), b) pracovní úraz nebo nemoc z povolání, c) příčinná souvislost mezi pracovním úrazem (nemocí z povolání) a vznikem škody. Pojem pracovního úrazu je možno za pomoci judikatury definovat jako porušení zdraví, které bylo zaměstnanci způsobeno při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů (srov. § 380). Pracovním úrazem není jen tělesné zranění, ale vůbec porušení zdraví, jestliže bylo způsobeno krátkodobými zevními vlivy, např. byl-li zaměstnanec při práci, na kterou není zvyklý a která je nepřiměřená jeho tělesným možnostem, nucen okamžitým, usilovným vzepětím sil překonávat vnější odpor, a zvýšit tak náhle, neobvykle a nadměrně svou námahu. Tato tělesná námaha musela pak být příčinou následku, o jehož odškodnění se jedná. Přitom nemusí jít o jedinou příčinu úrazu, nýbrž stačí, když jde o jednu z příčin, avšak důležitou, podstatnou a značnou. Starý zákoník práce po celou dobu své platnosti neobsahoval definici pojmu „pracovní úraz“. V tomto směru jsme si pomáhali judikaturou, která charakterizuje pracovní úraz jako poruchu na zdraví, která byla zaměstnanci způsobena nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Nemusí jít tedy výlučně o tělesné zranění, ale o jakékoliv jiné porušení zdraví.

Klíčová slova

Odpovědnost, pracovní úraz, nemoc z povolání, zproštění se odpovědnosti, náhrada za ztrátu výdělku, odškodnění bolesti, ztížení společenského uplatnění, zákoník práce

Obsah

1 Odpovědnost za škodu
2 Nemoc z povolání
3 Úplné zproštění se odpovědnosti
4 Náhrada za ztrátu na výdělku
5 Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
6 Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem
6 Shrnutí
7 Použitá Literatura

Stažení práce - Odpovědnost za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 70 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0559 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde