Oddlužení

Základní informace - Oddlužení

Název práce: Oddlužení

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Oddlužení

Cílem této práce je přiblížit čtenáři relativně nový institut hojně diskutovaného oddlužení, který předchozí právní úprava neznala a který se v současnosti často objevuje v médiích coby součást hospodářského života mnohých osob. Oddlužení je čtvrtým a posledním způsobem řešení úpadku dlužníka dle insolvenčního zákona. Předchozí způsoby řešení úpadku, tj. konkurs (§ 244 a násl.), reorganizace (§ 316 a násl.) a zvláštní způsoby řešení úpadku finančních konglomerátů (§ 365 a násl.) jsou určeny především pro subjekty zabývající se podnikatelskou činností. Oddlužení je naproti tomu určeno pouze pro subjekty nepodnikatelské. Insolvenční zákon přitom nerozlišuje mezi fyzickou a právnickou osobou; oddlužení je vymezeno pro oba druhy nepodnikatelských subjektů. Ustanovení § 389 a násl. však svědčí především pro závěr, že úmyslem zákonodárců bylo připravit podmínky pro oddlužení fyzických osob. Na tento závěr lze usuzovat, např. z § 392 odst. 3, který upravuje náležitosti návrhu týkající se manžela dlužníka. Jsou zde však i poněkud matoucí ustanovení § 393 odst. 4, § 394 odst. 4 a § 395 odst. 4, která hovoří o osobě odlišné od dlužníka, jež podala návrh na povolení oddlužení; přesto, že druhý odstavec tohoto ustanovení dává aktivní legitimaci k podání návrhu na oddlužení pouze a jedině dlužníkovi. Návrh jiné osoby než dlužníka na zahájení insolvenčního řízení spojeného s návrhem na oddlužení musí insolvenční soud odmítnout pro nedostatek aktivní legitimace navrhovatele (§ 390 odst. 3). Dlužník je oprávněn podat návrh na povolení oddlužení spolu s návrhem na zahájení insolvenčního řízení, pokud již nebylo insolvenční řízení zahájeno na návrh některého z věřitelů dlužníka, anebo samostatně, pokud jej dlužník doručí insolvenčnímu soudu do 30 dnů od okamžiku, kdy je mu doručen insolvenčním soudem návrh některého z věřitelů na zahájení insolvenčního řízení. Podání návrhu na povolení oddlužení nevede samo o osobě ke zrušení předběžného opatření vydaného insolvenčním soudem.

Klíčová slova

Oddlužení, dlužník, insolvenční zákon, úpadek, řešení úpadku, věřitel, insolvenční soud, zpeněžení majetku, insolvenční rejstřík, pohledávka

Obsah

1. Úvod
2. Teoretická část
2.1 Dlužník
2.2 Zpeněžnění majetku
2.3 Měsíční splátky
3 Praktický příklad
4 Použitá literatura

Stažení práce - Oddlužení

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0517 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde