Nutná obrana a krajní nouze v trestně právním pojetí

Základní informace - Nutná obrana a krajní nouze v trestně právním pojetí

Název práce: Nutná obrana a krajní nouze v trestně právním pojetí

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 13 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Pavel Bartoš

Datum obhajoby: 2013

Souhrn - Nutná obrana a krajní nouze v trestně právním pojetí

Úvodem bych chtěl uvést, jaké téma budu v této seminární práci zpracovávat. Proč jsem si právě takové téma vybral a k jakému cíli by měla práce směřovat. Tato seminární práce je zpracovaná na téma Nutná obrana a krajní nouze v trestně právním pojetí. Důvodem, proč jsem si dané téma ke zpracování vybral, je jednak důvod, že jsem trestní právo studoval a nadále mě zajímá a také důvod, že na uvedené téma se v poslední době stále hodně diskutuje. Problematika nutné obrany a krajní nouze (okolností vylučující protiprávnost) patří z pohledu trestního práva k nejsložitějším otázkám, a proto jsem se prostřednictvím této práce snažil tuto problematiku co nejvýstižněji objasnit.

Úvod práce jsem věnoval nejprve obecnému výkladu okolností, které vylučují protiprávnost a následně je předmětem práce konkrétní popis institutů nutné obrany a krajní nouze. V práci se především zaměřuji na detailní charakteristiku podmínek, které oba výše uvedené instituty musí splňovat, aby se nejednalo o činy protiprávní. Předně uvádím, že jsem pro zpracování práce využil odbornou právnickou literaturu, na kterou odkazuji v poznámkách pod čarou. Mým cílem je poznat vymezení nutné obrany a krajní nouze a v závěru práce jej vyhodnotit a zhodnotit.

Klíčová slova - Nutná obrana a krajní nouze v trestně právním pojetí

Nutná obrana, krajní nouze, trestní právo, protiprávnost, putativní nutná obrana, putativní krajní nouze

Obsah - Nutná obrana a krajní nouze v trestně právním pojetí

Úvod
1 OBECNÝ VÝKLAD
1.1 Vysvětlení pojmů vylučující protiprávnost
2 NUTNÁ OBRANA
2.1 Podmínky nutné obrany
2.2 Vybočení z mezí nutné obrany (exces)
2.3 Putativní nutná obrana
3 KRAJNÍ NOUZE
3.1 Podmínky krajní nouze
3.2 Vybočení z mezí krajní nouze (exces)
3.3 Putativní krajní nouze
4 SROVNÁNÍ INSTITUTŮ NUTNÉ OBRANY A KRAJNÍ NOUZE
5 Závěr
Seznam zdrojů

Stažení práce - Nutná obrana a krajní nouze v trestně právním pojetí

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0681 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde