Nepromlčitelné trestné činy

Nepromlčitelné trestné činy

Základní informace - Nepromlčitelné trestné činy

Název práce: Nepromlčitelné trestné činy

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 20 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Nepromlčitelné trestné činy

Vývoj společnosti posouvá v posledních letech do nových dimenzí mnoho právních oborů. Mezi ně bezesporu patří i oblast trestního práva. V současné době totiž existuje soubor trestněprávních standardů (hmotněprávních, procesněprávních i vězeňských), které sdílejí evropské státy s cílem lépe čelit náporu trestné činnosti všeobecně a především závažnému zločinu zvláště. V reakci na vývoj společenských vztahů se právo stává nejen měnícím se, ale rovněž také složitějším. Tématem mé diplomové práce je „Nepromlčitelnost závažných zločinů“. Tuto tématiku jsem si zvolila nejen z důvodu zájmu o trestní spravedlnost , ale také proto, že se jedná o námět diplomatky tak trochu opomíjený.

Problematika závažných zločinů se v poslední době ocitá v popředí zájmu. Není se čemu divit. Snad v žádné době se nenakupilo na různých místech světa tolik krutosti a zvěrstev, jako právě za posledních sto let. Přitom bezostyšně skloňujeme slova pokrok, svoboda, demokracie a lidská práva ve všech pádech, mnohdy s výsledkem opačným. Většina z nás si při termínu závažného zločinu hned představí vraždu. Ano, jedná se skutečně o trestný čin, který je svou povahou zcela nepřijatelný, neboť pro jednotlivce končí život absolutně, definitivně. Přitom neuvědomujeme, že pro celou společnost existují daleko nebezpečnější zločiny. Mám na mysli například trestné činy proti lidskosti, teror, genocidu a další. Tyto totiž mohou ohrožovat celé národy, celý svět. Když soused týrá děti nebo staré rodiče, voláme sociální pracovnici. Když někdo mrzačí nebo vraždí, voláme policii. V případě zločineckých vlád, které vězní, mlátí a popravují občany, kteří jsou nepohodlní, se jednoznačně jedná o zcela něco jiného.

Většina z nás si myslí, že vcelku dobře chápeme, co je to trestná činnost. Učili nás například považovat trestný čin za něco, co je vnitřně špatné, jako něco, co ohrožuje práva jednotlivce, občanské svobody a možná i samotné základy společnosti. Uvědomujeme si přítomnost zločinu a reagujeme na ni tím, že se chráníme. Vzhledem k tomu, že hodlám celou problematiku vyjasnit hned na začátku, bude začátek práce věnován právě pojmu trestného činu a jeho znakům. Zdůrazním nebezpečnost činu pro společnost, zaměřím se na třídění trestných činů a případně zániku nebezpečnosti trestného činu pro společnost. Nečiním si nárok, aby byl tento nástin v maximální míře podrobný. Ve svém práci se budu snažit vhodně uspořádat poznatky z dostupné odborné literatury. V další části budou popsány nejen druhy trestů, ale také jejich systém a ukládání. casino en ligne le plus payant

Klíčová slova - Nepromlčitelné trestné činy

Nepromlčitelné trestné činy, pojem trestného činu, skutková podstata trestného činu, třídění trestných činů, trestní odpovědnost, promlčení trestního stíhání, druhy trestů, systém trestů, ukládání trestů


Obsah - Nepromlčitelné trestné činy

1. Pojem trestného činu a jeho znaky
1.1 Nebezpečnost činu pro společnost
1.2 Skutková podstata trestného činu
1.3 Třídění trestných činů
1.4 Zánik trestní odpovědnosti
2. Promlčení trestního stíhání
3. Druhy trestů
3.1 Systém trestů
3.2 Ukládání trestů

Stažení práce - Nepromlčitelné trestné činy

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 90 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0382 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde