Nekalá soutěž v hospodářské soutěži

Základní informace - Nekalá soutěž v hospodářské soutěži

Název práce: Nekalá soutěž v hospodářské soutěži

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 9 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Nekalá soutěž v hospodářské soutěži

Nekalou soutěží není jakékoliv nepoctivé nebo nemravné jednání, ale pouze jednání uskutečněné v rámci hospodářské soutěže. Na druhou stranu generální klauzule nepodmiňuje zákaz nekalosoutěžního jednání subjektivním znakem v podobě zavinění. Může se jednat o zcela nahodilé jednání, tj. bez jakéhokoliv záměru působit újmu jiné osobě. Soud zavinění nezjišťuje (v podobě úmyslu, ba ani v podobě nedbalosti). Rozhodující je vždy objektivní stav a zmíněný fakt, že jde o jednání v hospodářské soutěži. Jednání v hospodářské soutěži zásadně předpokládá existenci nejméně dvou soupeřících subjektů a tím i existenci soutěžního vztahu. Naplnění tohoto právní teorií dovozeného znaku je nezbytně nutné. V případě nepřítomnosti soutěžního vztahu nelze konkrétní jednání, byť jakkoli nepatřičné, postihovat jako nekalou soutěž. Koncepce právní úpravy je v zásadě opřena o obchodní zákoník, v němž je regulace nekalé soutěže obsažena dílu druhé hlavy páté části první . Zásadní roli hraje vymezení nekalé soutěže tzv. generální klauzulí, která je charakterizována v ustanovení § 44 odst. 1. Následuje demonstrativní výčet a definice jednotlivých typových skutkových podstat nekalosoutěžního jednání a v dílu třetím druhé hlavy pak nalezneme tzv. právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži.

Klíčová slova

Nekalá soutěž, hospodářská soutěž, nepoctivé jednání, nahodilé jednání, soud, obchodní zákoník, soudní praxe, generální klauzule, skutková podstata, právní prostředky

Obsah

1 Úvod
2 Generální klauzule
3 Vybrané skutkové podstaty
4 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži
5 Použitá literatura

Stažení práce - Nekalá soutěž v hospodářské soutěži

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0550 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde