Nekalá soutěž

Základní informace - Nekalá soutěž

Název práce: Nekalá soutěž

Typ práce: Seminární práce

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Poznámka: PRÁCE ZDARMA


Nekalá soutěž

Právo nekalé soutěže postihuje jednání, která mohou zkreslit výsledky hospodářské soutěže, tedy že v důsledku nekalosoutěžního jednání v hospodářské soutěži neobstojí ten, kdo by za normálních okolností obstál a obstojí ten, kdo by neobstál. Nekalá soutěž, resp. právo postihující nekalou soutěž je vedle práva proti omezování soutěže jednou ze základních částí soutěžního práva. Nekalá soutěž je v obchodním zákoníků upravena jednak generální klauzulí (obecnou definicí nekalé soutěže) a dále jednotlivými skutkovými podstatami, které však představují příkladný nikoliv uzavřený výčet jednání, které lze za nekalou soutěž považovat. K tomu, aby jednání bylo možné kvalifikovat jako nekalou soutěž, musí kumulativně splňovat tři kritéria: musí jít o jednání v hospodářské soutěži, jednání musí být v rozporu s dobrými mravy soutěže (právo nekalé soutěže je vázáno na etické normy a obchodní zvyklosti) a jednání musí být objektivně sto přivodit újmu jiným soutěžitelům či spotřebitelům. V následujících řádcích se pokusím rozebrat jednotlivé druhy skutkových podstat nekalé soutěže: Klamavá reklama spočívá v šíření údajů, které jsou způsobilé vyvolat klamnou představu a přivodit tím jednomu subjektu prospěch na úkor újmy subjektu jiného. Typicky je to jednání velkých obchodních domů, které inzerují výrazné slevy na vybrané atraktivní zboží, které pak v realitě není na skladě. Klamavé označení zboží a služeb je takové označení, které je způsobilé vyvolat mylnou domněnku o tom, že zboží pochází z určitého státu, oblasti, místa či od určitého výrobce nebo že vykazuje určité znaky. Může jít kupříkladu o oblečení s cedulkou „Made in USA“, které je přitom vyrobeno v Číně. Klamavé označení však není užívání názvu, který se již vžil k označení určitého druhu zboží (např. hořické trubičky). V případě tzv. vyvolání nebezpečí záměny rozlišujeme tři skutkové podstaty: užití firmy či názvu užívaného po právu jiným soutěžitelem, užití zvláštních označení podniku, výrobků či obchodních materiálů podniku a napodobení cizích výrobků, jejich obalů výkonů apod. Například na pultech vietnamských stánkařů lze občas zahlédnout sportovní oblečení čínské provenience, které nese nápis „Adidos“, který je opticky velmi snadno zaměnitelný se značkou Adidas.

Parazitování na pověsti jiného (podniku, výrobků či služeb) využívá pověsti jiného s cílem získat pro výsledky svého podnikání prospěch, jehož by podnikatel nedosáhl. Může jít o velmi podobnou situaci jaká je popsána v předešlém případě. Podplácení je nabídka prospěchu adresovaná jinému soutěžiteli (jeho pracovníkovi) s cílem získání výhody na úkor dalších soutěžitelů. V zásadě jde o přetahování velmi schopných odborníků zaměstnaných u konkurenta tím, že se jim nabídne v novém zaměstnání více peněz či jiné výhody. Zlehčování je rozšiřování nepravdivých informací o jiném soutěžiteli (eventuelně i pravdivých způsobilých přivodit újmu). Nepatří se však oprávněná obrana (byl-li soutěžitel k tomu donucen zlehčováním jiného) – sem však patří pouze uvádění pravdivých údajů nikoliv již nepravdivých. Jako zlehčování bychom si mohli představit situaci, kdy restauratér rozšiřuje mezi potenciálními zákazníky informace o bídném výsledku šetření krajské hygienické stanice u restauratéra – konkurenta a je už lhostejno, zda je to pravda či nikoliv. Srovnávací reklama je jakákoliv reklama, která identifikuje jiného soutěžitele či jím nabízené výrobky či služby. Srovnávací reklama je přípustná pouze za splnění určitých podmínek: není klamavá, srovnává jen zboží sloužící stejnému účelu, objektivně srovnává jen podstatné a relevantní znaky, nevede k vyvolání nebezpečí záměny, nezlehčuje nepravdivými údaji jiného soutěžitele, zboží chráněné označením původu srovnává pouze se zbožím s tímtéž označením původu, nevede k nepoctivému těžení z dobré pověsti jiného soutěžitele a nenabízí zboží jako napodobení či reprodukci zboží chráněného ochrannou známkou. Může jít kupříkladu o reklamu výrobce potraviny, který by v reklamě poukazoval na konkrétní výrobek téhož druhu od konkurence a na rozdíl od něj tvrdil o tom svém, že je chutnější. Porušování obchodního tajemství spočívá v neoprávněném sdělení obchodního tajemství (využitelného v soutěži) třetí osobě, pokud se o něm informující dozvěděl na základě jeho pracovního vztahu k soutěžiteli či jednání v rozporu se zákonem – jde především o vynášení know how z podniku a jeho prodej konkurenci. Konečně ohrožování zdraví a životního prostředí je jednání, jímž soutěžitel zkresluje podmínky hospodářské soutěže tím, že na trh úmyslně uvádí výrobky, jež ohrožují zdraví či životní prostředí, aby získal prospěch. Z poslední doby jsou známy levné hračky, které obsahují takové chemické sloučeniny, яндекс které by mohly po pozření dítěti způsobit zdravotní obtíže.

Klíčová slova - Nekalá soutěž

Nekalá soutěž, právo nekalé soutěže, hospodářská soutěž, klamavá reklama, klamavé označení zboží a služebPublikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde