Náhrada škody v českém právu

Základní informace - Náhrada škody v českém právu

Název práce: Náhrada škody v českém právu

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 11 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Náhrada škody v českém právu

Závazek k náhradě škody, jehož základním obsahem je povinnost nahradit způsobenou škodu a tomu odpovídající právo náhradu škody požadovat je nejobecnějším odpovědnostním institutem soukromého práva. Zahrnuje odpovědnost za škodu způsobenou nejen porušením závazkové, nýbrž i jiné právní povinnosti; v některých případech i odpovědnost za škodu, která nebyla způsobena porušením konkrétní právní povinnosti, a dokonce i odpovědnost za škodu, která byla způsobena výkonem určitého oprávnění. Se situacemi z nichž vzniká nárok k náhradě škody se setkáváme v každodenní realitě a to v osobním životě, v zaměstnání anebo v rámci obchodních vztahů. Sledování tohoto tématu je tady nanejvýš aktuální. Cílem této práce bude popis základních rysů a principů právní úpravy obsažených v obchodním a občanském kodexu, neboť se domnívám, že tyto dva právní předpisy mají nejužší vazbu na podnikatelskou praxi a vzájemný propletenec těchto dvou předpisů, který je třeba v obchodní praxi sledovat, musí mít na paměti nejen každý podnikový právník, ale i manažer. Struktura práce bude zahrnovat teoreticko-metodickou část, ve které (ve dvou podkapitolách) nastíním základní teze o odpovědnosti za škodu a dále i analytickou část, v níž se pokusím vysledovat, zda je naše právní úprava příznivěji nakloněna poškozenému anebo škůdci. Úprava náhrady škody je obsažena v občanském i obchodním zákoníku, nalezneme ji i v zákoníku práce a některých dalších právních předpisech. Zvláštní kapitolu by si jistě zasloužilo postavení poškozeného v trestním řízení (v rámci tzv. adhezního řízení), anebo odpovědnost za škodu státu vůči jednotlivci (např. vlivem vadného úřadního rozhodnutí); v této práci se však z důvodu zvláštního zřetele na obchodní vztahy mezi podnikateli zaměřím na odpovědnost za škodu regulovanou obchodním zákoníkem a občanským zákoníkem.

Klíčová slova

Náhrada škody, obchodní zákoník, občanský zákoník, soukromé právo, odpovědnost za škodu, obchodní kodex, trestní řízení, obchodní vztahy, znehodnocení věci, ušlý zisk

Obsah

1 Úvod
2 Teoreticko-metodologická část
2.1 Obchodní zákoník
2.2 Občanský zákoník
3 Analytická část
4 Závěr

Stažení práce - Náhrada škody v českém právu

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0548 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde