Konkurenční doložka jako podstatná náležitost pracovní smlouvy

Konkurenční doložka jako podstatná náležitost pracovní smlouvy

Základní informace - Konkurenční doložka jako podstatná náležitost pracovní smlouvy

Název práce: Konkurenční doložka jako podstatná náležitost pracovní smlouvy

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 16 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Konkurenční doložka jako podstatná náležitost pracovní smlouvy

Zvoleným tématem mé práce je problematika konkurenční doložky, jako podstatné části pracovní smlouvy. Otázka týkající se konkurenční doložky je v právní praxi poměrně často diskutovaným tématem. Ve své práci bych chtěla tuto problematiku demonstrovat nejenom v aktuálních právních souvislostech, ale zejména bych ji chtěla vymezit na konkrétním příkladě pracovních smluv a rád bych se zmínil také o problematice konkurenční doložky u tzv. manažerských smluv.

Současná platná právní úprava soukromých pracovněprávních vztahů, stejně jako ostatní soukromoprávní vztahy , je založena na některých právních zásadách. Hovoříme především o zásadě „co není zakázáno, je dovoleno“, dále pak aplikujeme „zásadu dispozitivnosti“, a také „zásadu smluvní volnosti“ .

Z právního hlediska tyto zásady představují významný základ právní úpravy pracovněprávních vztahů, zejména pak v kontextu uzavírání pracovních smluv, ve kterých může být dohodou smluvních stran, zahrnuta již zmíněná konkurenční doložka, o které bude pojednáno, v širších souvislostech, v dalších částech práce.

Jak už bylo vymezeno v analýze současného stavu právní úpravy konkurenční doložky, její nová právní úprava přinesla řadu nových přístupů a zlepšení, ovšem také několik zásadních neřešených aplikačních nedostatků, které jsem vymezila v předchozí kapitole. Obecně lze doporučit další vývoj a novelizaci v této oblasti, zejména v kontextu s trendy uplatňovanými v rámci evropského práva. V předchozích částech práce bylo vymezeno, že konkurenční doložka v pracovním právu, resp. u pracovních smluv smluvně omezuje zaměstnance ve výkonu výděleční činnosti po skončení zaměstnání. Institut dohody zaměstnavatele je v rámci disponibilních ustanovení nastaven vhodným způsobem i lhůta, jenž v rámci kogentní právní úpravy představuje dobu jednoho roku. Souhrnně lze konstatovat, že institut konkurenční doložky v pracovních smlouvách i v jiných typech pracovněprávní smluv a dohod je žádoucí a směřuje jak ochraně zaměstnavatele, tak zaměstnance. Zejména z pohledu zaměstnavatele se jedná o poměrně flexibilní a moderní institut ochrany jeho know-how, znalostí a informací, se kterými zaměstnanec při výkonu svého povolání přijde do kontaktu. Nutnost změn právní úprav v kontextu společenských a právních změn v podnikatelském prostředí vnímám jako nezbytnost. Z tohoto pohledu lze doporučit změny v souladu s moderními evropskými právními úpravami, které opět přispějí k vyšší vymahatelnosti práva a zkvalitnění právního prostředí v rámci ČR.

Klíčová slova - Konkurenční doložka jako podstatná náležitost pracovní smlouvy

Konkurenční doložka, pracovní právo, pracovní smlouva, zákoník práce, Zánik konkurenční doložky, aplikace konkurenční doložky

Obsah - Konkurenční doložka jako podstatná náležitost pracovní smlouvy

1. Úvod
2. Hlavní část práce (řešení zvoleného problému)
2.1. Současná právní úprava konkurenční doložky
2.2. Zánik konkurenční doložky
2.3. Aplikace konkurenční doložky v právní praxi
3. Vlastní úvaha
4. Závěr
5. Seznam použité literatury
6. Přílohy

Stažení práce - Konkurenční doložka jako podstatná náležitost pracovní smlouvy

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 90 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0396 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde