Kasační stížnost

Základní informace - Kasační stížnost

Název práce: Kasační stížnost

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 7 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Kasační stížnost

V této práci jsem se zaměřila na zkoumání významného a ojedinělého institutu správního soudnictví – kasační stížnost. V následné analýze se pokusím vymezit základní charakteristiky a specifika tohoto opravného prostředku a popsat některé obtížně uchopitelné aspekty. Kasační stížnost je mimořádný opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví. Tento institut zavedený zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále „s. ř. s.“), umožňuje účastníku řízení bránit se proti rozsudku či usnesení krajského soudu, s jehož výrokem nesouhlasí. Jak bylo předesláno, v případě kasační stížnosti se jedná o opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí, to znamená, že rozhodnutí krajského soudu bylo řádně doručeno účastníkům. Datum doručení je tak základním údajem, který je třeba brát v úvahu při podání kasační stížnosti.

Klíčová slova

Kasační stížnost, soud, soudnictví, opravný prostředek, pravomocné rozhodnutí, rozsudek, správní řízení, správní řád, skutková podstata, správní orgán, právní otázka

Obsah

1 Úvod a cíl práce
2 Kasační stížnost
2.1 Důvody
2.2 Účastníci, lhůty
2.3 Nečinnost správního orgánu - judikatura
3 Závěr
4 Použité prameny

Stažení práce - Kasační stížnost

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 40 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0513 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde