Hospodářské trestné činy

Základní informace - Hospodářské trestné činy

Název práce: Hospodářské trestné činy

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 12 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Hospodářské trestné činy

V této seminární práci se hodlám zabývat tzv. hospodářskými trestnými činy, které jsou již tradičně důležitou součástí všech trestněprávních kodexů. Hospodářská kriminalita je velice závažná, neboť v jejím důsledku jsou mnohdy páchány značné a citelné zásahy do struktur národního hospodářství jako celku a tímto narušováním pak mnohdy stát přichází nejen o značené finanční prostředky, ale jsou devalvovány i jeho makroekonomické hodnoty a ukazatele. V rámci hospodářské kriminality rozeznáváme široké spektrum trestných činů a jejich analýza by zabrala příliš mnoho místa na to, abychom se jí mohli věnovat důkladně, a proto jsem po zralé úvaze zvolil k analýze jednotlivých trestných činů skutky obsažené v dílu třetím hlavy šesté (trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou). Díl třetí jsem zvolil z toho důvodu, že obsahuje řadu trestných činů, které předchozí právní úprava – před rokem 2009 – neznala a jsou v našem právním řádu novinkou. Ve druhé části práce se tak budeme věnovat jednotlivým vybraným trestným činům, zatímco v rámci druhé kapitoly se pokusíme nalézt společná charakteristické znaky celé skupiny hospodářských trestných činů.

Klíčová slova

Trestný čin, hospodářský trestný čin, ekonomika, tržní ekonomika, zboží, obchod, hospodářská kriminalita, národní hospodářství, trestněprávní ochrana, trestná činnost

Obsah

1. Úvod
2. Charakteristika hospodářských trestných činů
3. Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou
4. Závěr
5. Použitá literatura

Stažení práce - Hospodářské trestné činy

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0512 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde