Etický kodex v organizaci nebo firmě

Základní informace

Název práce: Etický kodex v organizaci nebo firmě

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 12 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Pavla Kotlánová

Datum obhajoby: 2010


Souhrn

Téma etický kodex je v dnešní době více než aktuální a také velmi zajímavé. Jsem proto velmi ráda, že se touto problematikou mohu ve své seminární práci zabývat. Etiku vnímám jako určitý předpis chování ve všech oblastech lidského života. Přesto je dnešní doba z tohoto pohledu velmi složitá. Jakoby se pravidla a vzorce chování z lidského života vytrácely. Mnoho lidí se žene za úspěchem hlava nehlava. Ohleduplnost, slušnost a korektnost jsou hodnoty, které při své honbě za úspěchem zapomíná mnoho lidí. Tento obraz je možné vidět jak na naší politické scéně, tak v každodenním pracovním, ale i soukromém životě. Dá se říci, že zažíváme úpadek individuální a společenské morálky. Naštěstí zůstává v naší společnosti stále ještě dost lidí, kteří si uvědomují, že nelze takto udržet efektivně fungující společnost.
Touto prací prezentuji jednu z možností, jak je možné alespoň v pracovním životě z pohledu etiky účelně působit na zaměstnance ve směru, jak mají uzpůsobovat své chování vůči kolegům, ale i zákazníkům.

Předkládaná seminární práce je rozdělena celkem do tří kapitol. První kapitolu jsem zvolila pro zpracování přehledu o základních pojmech v oblasti etiky, etikety, morálky a práva. Věnuji se i pohledu na takové pojmy, jako je dobro a zlo. Rozhodla jsem se v této kapitole taktéž zmínit význam výchovy v rodině pro další život jedince. Ve druhé kapitole se již věnuji profesní etice, která vždy vychází z obsahu povolání. Obsahem třetí kapitoly je rozebrání etického kodexu od pojmologie přes praktickou ukázku s komentářem. Hlavním cílem této seminární práce je vyjádřit, co je to etický kodex, z čeho vychází a proč je součástí závazných vnitřních předpisů mnoha zaměstnavatelů.

Klíčová slova

Etika, etiketa, morálka, právo, profesní etika, etický kodex, etický kodex v organizaci, etický kodex ve firmě

Obsah

1. Úvod
2. Etika, etiketa, morálka, právo
3. Profesní etika
4. Etický kodex
5. Závěr

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0355 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde