České soutěžní právo - zneužití dominantního postavení

Základní informace - České soutěžní právo - zneužití dominantního postavení

Název práce: České soutěžní právo - zneužití dominantního postavení

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 30 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2006

Souhrn - České soutěžní právo - zneužití dominantního postavení

Za předmět mého zkoumání jsem si zvolil problematiku zneužívání dominantního postavení. K výběru tématu mne přivedla souhra několika okolností; téma zneužití dominantního postavení (někdy také označováno jako monopolní postavení) je objektem mého zvýšeného zájmu již delší dobu a náhodou se mi podařilo narazit na nanejvýš zajímavé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který se zabýval problémem zneužití dominantního postavení společností Eurotel. Tím se dostáváme do roviny zkoumání komunikačních technologií, které jsou mým koníčkem, a proto pro mne volba tématu byla jednoduchou volbou a analyzování problematiky se mi dařilo za mého upřímného zájmu. Celou práci jsem rozdělil na část teoretickou a konkrétní - praktickou. V teoretické části bych rád alespoň ve zkratce poukázal na základní okolnosti a východiska právní úpravy dominantního postavení v hospodářském soutěžním právu (s poukazem na souvislosti s komunitárním právem) a v části praktické se hodlám zabývat podrobnou analýzou výše uvedené kauzy. V závěru práce bych rád vyzdvihl nejdůležitější zjištěné myšlenky analyzovaného případu. České soutěžní právo je koncipováno principiálně shodně s právem komunitárním. Na území České republiky se aplikuje jak právo komunitární, tak české; komunitárním právem se řídí pouze tzv. jednání s komunitárním prvkem, tj. jednání, které by mohlo znatelně ovlivnit obchod mezi členskými státy EU, zatímco právo české reguluje tzv. jednání bez komunitárního prvku, tj. takové, které způsobilost znatelně ovlivnit obchod mezi členskými státy nemá. V případě jednání s komunitárním právem nadto platí, že jedno a totéž jednání určitých podniků může být posouzeno současně podle českého i komunitárního práva. Důsledky této tzv. paralelní aplikace jsou rozdílné u zakázaných dohod a u zneužívání dominantního postavení; zatímco v prvním případě nemůže paralelní aplikace vést k odlišným výsledkům od samostatné aplikace práva komunitárního, tj. české právo nemůže „povolit“ dohodu zakázanou podle komunitárního práva ani „zakázat“ dohodu podle komunitárního práva dovolenou, v případě druhém může být české právo přísnější.

Klíčová slova

Soutěžní právo, dominantní postavení, Nejvyšší správní soud, komunitární právo, hospodářská soutěž, monopol, přirozený monopol, antimonopolní úřad, ochrana hospodářské soutěže

Obsah

1 Úvod
2 Teoretická východiska
2.1 Komunitární hledisko - exkurz
3 Analýza vybraného příkladu – případová studie
4 Závěry
5 Použité prameny

Stažení práce - České soutěžní právo - zneužití dominantního postavení

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 100 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0578 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde