Jak napsat motivační dopis?

Motivační dopis je Vaší první vizitkou při kontaktu se zaměstnavatelem, proto je rozhodně vhodné dát si při jeho psaní záležet. Ve svém motivačním dopisu byste měli stručně a přehledně shrnout důvody, proč se o pozici ucházíte, základní předpoklady pro výkon povolání, popřípadě Vaše očekávání. Snažte se Váš dopis strukturovat přehledně, volit srozumitelná vyjádření a vyvarovat se pravopisných chyb!
Pokud si nejste jisti, jak správně napsat motivační dopis, jste na správné adrese! Profesionální tým zkušených pisatelů ve službách serveru Diplomky.net Vám pomůže s koncepcí motivačního dopisu na míru k jakémukoli účelu. Vy nám dodáte zadání a požadované informace, my vám obratem zašleme perfektně zpracovaný motivační dopis!

Jak má motivační dopis vypadat?

Jak již bylo řečeno, strukturujte Váš motivační dopis co nejpřehledněji a nejjednodušeji. Volte jasné formulace, abyste v co nejkratším textu postihli vše důležité. Rovněž dbejte na předepsaný rozsah dopisu! Neopomeňte uvést adresu jak vlastní, tak zaměstnavatele, oslovení, datum, vlastnoruční podpis. Není snad ani potřeba připomínat, že motivační dopis musí být napsán na počítači.

Co v motivačním dopise nesmím vynechat?

Hlavním účelem motivačního dopisu je podat základní informace o důvodech, které Vás přiměly rozhodnout se právě pro tuto pozici, dále se určitě zmiňte o místě, kde jste na nabídku místa narazil/a. Ve vlastním zájmu vyjmenujte své kladné pracovní vlastnosti (ovšem nevymýšlejte si, personalista by to při pohovoru jistě hravě odhalil!), zkrátka se snažte všemi povolenými prostředky přesvědčit personalistu, že právě Vy jste tou pravou osobou na žádané místo!

Vzorový motivační dopis

V České Třebové, dne 27.5.2012
K-Mont s.r.o.
Třebovská 140
Ústí nad Orlicí

Vážená paní, vážený pane,
reaguji na Vaši nabídku pracovní pozice ředitele marketingového oddělení zveřejněnou dne 11.4.2012 na serveru www.jobs.cz. Na základě přiloženého životopisu se domnívám, že splňuji všechny podmínky pro výkon inzerované práce. Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, ovládám jazyk anglický (úroveň C2 Evropského referenčního rámce) a německý (úroveň C1 Evropského referenčního rámce).
Pracovní pozici, na kterou se nyní hlásím, jsem již v minulosti vykonával, a sice u společnosti Heatbulbs (viz www.heatbulbs.eu). Z rodinných důvodů jsem však pracovní poměr rozvázal a rozhodl se najít si práci blíže bydlišti.
V případě, že Vás můj životopis zaujal, bude mi velkým potěšením dostavit se na osobní pohovor.
Těším se na případnou spolupráci.
S pozdravem
Jan Přehezdorský

Tyršova 825
563 03 Česká Třebová
tel.: 734 846 942
email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Jak napsat motivační dopis v angličtině?

Znalost minimálně jednoho cizího jazyka je dnes považována víceméně za samozřejmost a snadno se proto může stát, že budete požádáni zaslat svůj motivační dopis i v anglickém jazyce. V případě, že angličtina není Vaší silnou stránkou, nabídneme Vám několik užitečných frází – např. jaké oslovení použít, jak se rozloučit apod.

Oslovení

Dear Sir,
Dear Madam,
Dear Sir or Madam (v případě, že si nejste jisti, kdo bude Váš dopis číst).

Úvod

I am writing in response to your advertisement...
I am writing in the matter of you advertisement...

Rozloučení

Yours faithfully,
Yours sincerely,
Best regards.

Důležité je držet se v celém dopise vysoce formálního jazyka, tzn. žádné ztažené tvary, vynechat frázová slovesa a samozřejmě veškeré kolokvialismy (hovorové výrazy). Ani zde nezapomeňte na vlastnoruční podpis!

Jak napsat motivační dopis na Erasmus?

Pro psaní motivačních dopisů ohledně projektů jako je Erasmus samozřejmě platí všechna shora uvedná obecná pravidla. V tomto případě musíte pouze místo odůvodnění zájmu o pracovní pozici vysvětlit, proč a z jaké univerzity se do výměnného programu hlásíte, v kolikátém ročníku a jaký obor studujete, popř. uvést předchozí zkušenosti se studiem v zahraničí. V každém případě se zmiňte o Vašich jazykových dovednostech, které samozřejmě při studiu v zahraničí hrají klíčovou úlohu.

Jak si mohu motivační dopis objednat?

Nahlédněte do našich všeobecných obchodních podmínek i ceníku a v případě, že jste pro objednávku motivačního dopisu jednoznačně rozhodnuti, vyplňte naši objednávku. Následně vás budeme kontaktovat e-mailem a dohodneme se s vámi na termínu i veškerých detailech. Dotazy a připomínky směřujte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Cena zpracování motivačního dopisu zahrnuje

  • důkladnou koncepci
  • odborný servis 7 dní v týdnu
  • možnost konzultace se zpracovatelem
  • gramatickou a stylistickou korekturu
  • akční, věrnostní nebo množstevní slevu

Motivační dopis můžete objednat zde!