Vzdělávání úředníků v rámci reformy veřejné správy

Základní informace

Název práce: Vzdělávání úředníků v rámci reformy veřejné správy

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 120 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Pavel Soukup

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0021 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Diplomová práce je zaměřena na analýzu vzdělávání úředníků územních samospráv v rámci reformy veřejné správy v ČR po roce 1989 a na prezentaci systémů vzdělávání úředníků ve vybraných zemích Evropské unie. Práce se blíže věnuje vzdělávání úředníků na Magistrátu města Teplice, srovnává teoretická východiska s jejich praktickou aplikací a dodržování zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků. Na základě srovnání jsou vypracovány návrhy legislativních doporučení a případných změn zákona č. 312/2002 Sb. K popsání současného stavu vzdělávání na Magistrátu města Teplice bylo využito dotazníků a pohovorů s úředníky. Výsledky byly vyhodnoceny a předloženy Magistrátu města Teplice doporučení, která by měla vést ke zlepšení systému vzdělávání úředníků na Magistrátu města Teplice.

Klíčová slova

Vzdělávání úředníků veřejné správy, Územní samospráva, Reforma, Pracovník veřejné správy, Místní samospráva, Hodnocení pracovníků, Akreditace vzdělávací instituce, Rovnocennost vzdělávání, Vstupní vzdělávání, Průběžné vzdělávání, Zákon č.312/2002 Sb

Obsah

1. ÚVOD
2. METODIKA A CÍLE PRÁCE
2.1 Metodika Práce
2.2 Cíle práce
3. OBECNÉ POJMY A PRÁVNÍ RÁMEC
3.1 Základní pojmové vymezení
3.2 Právní rámec
4. VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR A V ZAHRANIČÍ
4.1 Vzdělávání úředníků veřejné správy v ČR po roce 1989
4.2 Zákon č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
4.3 Vzdělávání úředníků samosprávných celků
4.3.1 Vstupní vzdělávání
4.3.2 Průběžné vzdělávání
4.3.3 Zvláštní odborná způsobilost
4.3.4 Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů
4.3.5 Rovnocennost vzdělávání
4.3.6 Počítání lhůt
4.3.7 Akreditace vzdělávací instituce
4.3.8 Akreditace vzdělávacího programu
4.4 Vzdělávání úředníků veřejné správy v dalších zemích Evropské unie
4.4.1 Německo
4.4.2 Francie
4.4.3 Španělsko
4.5 Shrnutí
5. VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ V PRAXI NA PŘÍKLADU MAGISTRÁTU MĚSTA TEPLICE (PRAKTICKÁ ČÁST)
5.1 Statutární město Teplice
5.1.1 Historie města
5.1.2 Současnost města
5.1.3 Demografické údaje za rok 2001
5.2 Magistrát města Teplice
5.3 Vzdělávání úředníků na Magistrátu města Teplice
5.3.1 Úředníci
5.3.2 Plán vzdělávání
5.3.3 Hodnocení zaměstnanců
5.3.4 Vstupní vzdělávání
5.3.5 Průběžné vzdělávání
5.3.6 Zvláštní odborná způsobilost
5.3.7 Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadu
5.3.8 Další druhy vzdělávání
5.3.8.1 Jazykové vzdělávání
5.3.8.2 Vzdělávání v informačních technologiích
5.3.8.3 Sociální komunikace a rétorika
5.3.9 Financování vzdělávání
5.3.10 Alternativní formy vzdělávání
5.3.10.1 Kombinované vzdělávání
5.3.10.2 Distanční individuální vzdělávání
5.3.10.3 E-learning
5.3.11 Hodnocení vzdělávacích programů
5.4 Shrnutí
6. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ
7. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
7.1 Použitá literatura
7.2 Internetové zdroje
8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
9. PŘÍLOHY

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0021 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde