Vliv internetu na děti a mládež

Základní informace

Název práce: Vliv internetu na děti a mládež

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 16 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Mgr. Pavel Křesťan

Datum obhajoby: 2009

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví s 50 % slevou, a přesto dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 80 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0187 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Souhrn

Jako téma seminární práce z předmětu komunikace v informační společnosti jsem si vybral problematiku vlivu médií na děti a zejména pak nejvíce ohroženou kategorii mládeže ve věku od 12-ti let a starší.

Mediální komunikace je velmi složitý sociální jev. Odehrává se ve všech rovinách života společnosti, významně se podílí na podobě a kvalitě života společnosti i jednotlivce a zejména dětí, podle mého názoru jak pozitivně, ale i negativně. V současné době má na psychiku dětí největší vliv elektronická média, zejména pak televize, televizní reklamy a v neposlední řadě nový fenomén, kterým je bezesporu internet. Toto si mohu sám potvrdit na příkladu svého 17-ti letého syna, u kterého v poledních 3 letech pozoruji, že zatímco v minulých letech byla televize společníkem pro vyplnění volného času a částečně i formou sebevzdělávání, tak v době současné se pro mládež stává hlavním fenoménem internet.

Schopnost zapojit se úspěšně a samostatně do mediální komunikace je však jednou z podmínek socializace dnešní mládeže. Tato schopnost má dvojí podobu - na jedné straně představuje osvojení poznatků potřebných pro získání schopnosti analýzy a kritického odstupu, tedy ”obranných látek” proti případnému nežádoucímu působení médií, na druhé straně obsahuje získání poznatků, díky nimž bude jedinec moci usilovat o maximální využití potenciálu médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy, aktivního naplnění volného času apod. U dospělé populace o využití těchto nových zdrojů, jako zdrojů informací asi není pochyb, u mládeže kritický odstup očekávat nemůžeme, ba naopak. Opět bych to uvedl na příkladu svého syna, u kterého v současné době není internet jen zdrojem zábavy, ale bohužel už zdrojem závislosti a jakého-si odcizení.

Pokud se vrátím k druhému nečastějšímu médii-televizi, tak neblahý vliv na psychiku a posléze jednání mládeže a ztotožňování se s určitými vzory stala první komerční televize u nás, televize Nova. Přestože představitelé této televize tvrdili, že Nova pouze baví a nemá vliv na vývoj dětí a mládeže, opak je pravdou. Vliv komerční televize, ale i veřejnoprávní televize, která se propadla k úrovni komerční televize zasahuje mladou generaci ve stále mladším věku a po stále delší vývojové období, takže lze předpokládat postupně silnější vliv na osobnost dítěte. Média, a především televize, vedle rodiny a školy mají největší vliv na celkový vývoj dítěte, na jeho socializaci a kultivaci.. Pochopitelně, že škola a rodina mohou působit i opačným směrem a kompenzovat vliv masové kultury. Jsou však rodiny a děti, které nemají tento kultivační potenciál a tyto děti jsou vydány napospas médiím a masové kultuře.

Masová komunikace - jsou to např. televize, rozhlas, Internet, tisk…. Tato moderní informační media pak umožňují, aby komunikace zasáhla v krátké době velké množství lidí.

Klíčová slova

Internet, Vliv internetu na děti, Vliv internetu na mládež, Komunikace v informační společnosti, Mediální výchova, Struktura volného času, Vliv médií na psychiku člověka, Vliv elektronických médií, Mediální komunikace

Obsah

1. Komunikace v informační společnosti
2. Mediální výchova
3. Struktura volného času české populace
4. Vliv médií na psychiku člověka, zejména dětí
5. Vliv elektronických médií na děti a mládež ČR v roce 2003
6. Použitá literatura

Stažení práce

Nedávejte zbytečně peníze mobilním operátorům, využijte jiné, lepší možnosti a zaplaťte bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví s 50 % slevou, a přesto dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 80 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0187 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Pokud se přesto rozhodnete pro platbu prostřednictvím SMS klikněte na níže umístěné tlačítko


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde