Služby internetu

Základní informace

Název práce: Služby internetu

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 60 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Michael Petrášek

Datum obhajoby: 2007

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0023 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Tato bakalářská práce popisuje možnosti služeb dostupných na internetu. Nejdříve jsou popsány základní pojmy spojené s používáním těchto služeb, protokoly umožňující komunikaci na internetu a nejdůležitější pojmy užité v této práci. Dále pak jsou u vybraných internetových služeb detailně rozebrány jejich výhody i nevýhody. Jedná se o vyhledávající služby, elektronickou poštu, FTP. Hlavní částí je pak statistický průzkum mezi studenty studující informatické obory. Cílem bylo poukázat a ověřit rostoucí používání internetových služeb v osobním sektoru, a také znalost bezpečnostních rizik a právních předpisů.

Klíčová slova

Internet, internetový protokol, WWW, HTTP, elektronická pošta, spam, hoax, hacking, vyhledávač, vyhledávající roboti, fulltext, pracovní skupiny, uživatelské jméno, heslo, FTP, řídící spojení, datové spojení, server, klient, prezentace, webhosting, e-learning, ekonomie, internetbanking, právní předpisy, autorský zákon

Obsah

1. Úvod
2. Cíle a metodika
3. Internet – výklad základních pojmů
3.1 Nejdůležitější protokoly
3.2 Představení základních termínů
4. Charakteristika vybraných služeb internetu
4.1 Vyhledávací služby
4.1.1 Jak vyhledávací služby fungují
4.1.2 Katalogy webových stránek
4.1.3 Fulltextové vyhledávače
4.1.4 Google
4.1.5 Způsob vyhledávání
4.2 Elektronická pošta
4.2.1 Obecně
4.2.2 Architektura pošty
4.2.3 Ukázka SMTP komunikace
4.3 FTP
4.3.1 Teoretické definice
4.3.2 Praktické metody
5. Využití internetových služeb v různých oblastech lidské činnosti
5.1 Prezentování na internetu
5.2 E-learning – věda, výzkum
5.3 Internetové služby v jednotlivých pracovních odvětvích
5.3.1 Marketing
5.3.2 Ekonomie
5.3.3 Účetní oblast
6. Rizika internetu
6.1 Hacking a jiné neřesti
6.1.1 Elektronická pošta
6.1.2 FTP, WWW
6.1.3 Internetbanking
6.2 Práva a povinnosti z právního hlediska
7. Závěr
8. Seznam literatury
9. Přílohy


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0023 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde