Rozšíření přípravku REva

Základní informace

Název práce: Rozšíření přípravku REva

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 40 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Jiří Malík

Datum obhajoby: 2009

Hodnocení od vedoucího práce: Velmi dobře

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 140 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0170 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Cílem této bakalářské práce je pochopení a popis problematiky přípravku REva, jenž ve stručnosti zjednodušuje přístup k mikrokontrolérům a vyhodnocuje jejich výsledky. Jelikož variabilita použití přípravku REva je poměrně široká, zaměřím se v práci na připojení přípravku REva k periferním zařízením, a to připojení přes vstupně - výstupní porty. Na základě těchto teoretických znalostí budou provedeny tři návrhy periferních modulů. Z důvodu možného použití modulu ve výuce budu při návrhu klást důraz zejména na srozumitelnost návrhu, jasnou vizualizaci výsledků a alespoň částečné použití v reálné praxi. Modul modelu křižovatky a variabilní modul navrhnu se všemi náležitostmi k možné okamžité výrobě. Modul řadiče LCD displeje teoreticky navrhnu a dle návrhu také realizuji. Návrh každého modulu se skládá z popisu funkce obvodu, schématu zapojení, výpočtů, seznamu použitých součástek, možnosti řízení a návrhu digitálního plošného spoje. K řadiči LCD displeje vytvořím také uživatelskou dokumentaci, ve které se bude nacházet popis vyrobeného modulu a grafické znázornění připojení k přípravku REva. Nezbytnou částí práce při aplikaci mikrokontrolérů jako řídící jednotky, nezávisle na typu či výrobci, je část programovací. Součástí bakalářské práce je tedy také návrh programového vybavení, které by mohlo být použito ve spojení s navrženými moduly. Navržené programy jsou napsány v programovacím jazyku symbolických instrukcí Assembler. K tomuto tématu bakalářské práce mě přivedla zejména zajímavá a mně blízká náplň předmětů X15APP a X13KEO a realizační část práce vyžadující tvůrčí činnost.

Obsah

1 Zadání
2 Poděkování
3 Čestné prohlášení
4 Obsah
5 Anotace
5.1 V českém jazyce
5.2 V anglickém jazyce
6 Úvod
7 Představení přípravku REva
7.1 REva základová deska
7.2 RLink
7.3 Dceřiné desky
7.4 Popis vstupů a výstupů přípravku REva
7.4.1 Digitální vstupy a výstupy
7.4.2 Analogové vstupy a výstupy
8 Představení mikrokontroléru ST7LITE39
9 Návrh rozšiřujících modulů
9.1 Návrh modelu křižovatky
9.1.1 Funkce obvodu
9.1.2 Napájení
9.1.3 Výpočty
9.1.4 Seznam součástek
9.1.5 Schéma zapojení
9.1.6 Způsob řízení modelu
9.1.7 Návrh DPS
9.2 Návrh variabilního modulu
9.2.1 Funkce obvodu
9.2.2 Napájení
9.2.3 Výpočty
9.2.4 Seznam součástek
9.2.5 Schéma zapojení
9.2.6 Způsob řízení jednotlivých částí modulu
9.2.6.1 Vícebarevná LED dioda
9.2.6.2 Piezoreproduktor
9.2.6.3 Tlačítka
9.2.7 Návrh DPS
9.3 Návrh a výroba řadiče LCD displeje
9.3.1 Funkce obvodu
9.3.2 Napájení
9.3.3 Seznam součástek
9.3.4 Schéma zapojení
9.3.5 Způsob řízení řadiče
9.3.6 Návrh a výroba DPS
10 Podpůrné programové vybavení
10.1 Generátor čísel
10.2 Řízení LCD displeje
11 Uživatelská dokumentace
12 Zhodnocení
13 Seznamy
13.1 Seznam použité literatury
13.2 Seznam použitých datasheetů
13.3 Seznam příloh

Klíčová slova

REVa, Emulátor REVa, RLink, ST7LITE39, Návrh modelu křižovatky, Mikrokontrolér ST7, návrh plošných spojů, Assembler, Piezoreproduktor, Návrh DPS

Náhled absolventské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 140 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0170 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde