Reklama na internetu

Základní informace

Název práce: Reklama na internetu

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 51 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Jan Kučera

Datum obhajoby: 2007

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0020 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Tato bakalářská práce se zabývá reklamou na internetu. Konkrétně popisuje, s jakými druhy reklamy se na internetu můžeme setkat, jak nás reklama ovlivňuje z psychologického hlediska. Práce se snaží najít odpověď na otázky, jak reklamu na internetu vnímají spotřebitelé a jak se nechávají reklamou ovlivnit. Na toto téma je rovněž zaměřen provedený výzkum. Práce postihuje vznik podmínek umožňujících rozvoj internetové reklamy ve světě i v ČR, poukazuje na rozdíly, kterými se reklama na internetu odlišuje od ostatních reklam.

Klíčová slova

Internet, online marketing, druhy reklam na internetu, reklamní systémy, asociace poskytovatelů obsahu, společnost pro internetovou reklamu, psychologie reklamy, etický kodex internetové reklamy.

Obsah

1 Úvod
2 Cíl práce a metodika
2.1 Cíl práce
2.2 Metodika práce
3 Historie a vývoj internetové reklamy
3.1 Historie reklamy
3.2 Historie internetu
3.3 Historie reklamy na internetu
3.4 Zařazení internetové reklamy ve schématu 5P
4 Online marketing
4.1 Online marketing
4.2 Výhody online marketingu
4.3 Typy firemních stránek
5 Druhy reklamy na internetu a reklamní systémy
5.1 Druhy reklamy na internetu
5.2 Rozdíl a výhody internetové reklamy oproti ostatním druhům reklam
5.2.1 Výhody internetové reklamy
5.2.2 Nevýhody internetové reklamy
5.3 Metody prodeje reklamy na internetu
5.4 Reklamní systémy
5.4.1 Uzavřené reklamní systémy
5.4.2 Otevřené reklamní systémy
5.4.3 Systémy pro výměnu bannerů
5.4.4 Systémy pro podporu partnerských programů (Affiliate programs)
6 Internetová reklama v ČR
6.1 Historie internetové reklamy v ČR
6.2 Asociace Poskytovatelů Obsahu
6.3 Sdružení pro internetovou reklamu
6.4 Subjekty působící na současném internetovém trhu
7 Psychologie reklamy
7.1 Metody psychologie reklamy
7.2 Vnímání obrazů
7.3 Vnímání barev
7.4 Titulek inzerátu
7.5 Písmo
7.6 Humor v reklamě
7.7 Příprava a testování reklamy
8 Tvorba reklamy a její účinnost
8.1 Reklama na serveru Seznam.cz
8.2 Reklama na brazilskou restauraci Copacabana
8.3 Výzkum – ověření hypotéz o internetové reklamě v praxi
9 Závěr
10 Seznam literatury
11 Přílohy
11.1 Příloha 1 – Etický kodex internetové reklamy
11.2 Příloha 2 – Obrázek reklamy A k výzkumu
11.3 Příloha 3 – Obrázek reklamy B k výzkumu
11.4 Příloha 4 – Dotazník k výzkumu


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0020 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde