Programovatelná řídicí jednotka

Základní informace

Název práce: Programovatelná řídicí jednotka

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 86 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Evžen Thöndel

Datum obhajoby: 2005

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0069 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Tématem této diplomové práce je návrh a realizace programovatelného řídicího modulu. Práce se zabývá nejen hardwarovým řešením, ale i vývojem grafického návrhového systému, který metodou „Drag and Drop“ umožňuje jednoduchý vývoj a ladění uživatelských aplikací určených pro tento modul. Práce je tématicky členěna do dvou částí. První část popisuje strukturu a postup konstrukce tohoto modulu. Zde budou popsány vlastnosti použitých součástek a návrh desek plošných spojů. Druhá část se podrobně zabývá především popisem zmíněného grafického návrhového systému. Funkce celého zařízení bude v závěru vyzkoušena na reálné soustavě.


Obsah

1. NÁVRH HARDWARU
1.1. Požadavky na řešení
1.2. Architektura
1.3. Hardwarové funkční bloky
1.3.1. Napájení
1.3.2. Logické vstupy
1.3.3. Logické výstupy
1.3.4. Tlačítka
1.3.5. LCD displej
1.3.6. Procesor AT89C51-RD2
1.3.7. Rozhraní CAN a řadič sběrnice SJA1000
1.3.8. Programování modulu a rozhraní RS232
1.3.9. Zapojení sériového programovacího kabelu
1.4. Konstrukce
1.4.1. Horní deska plošného spoje
1.4.2. Spodní deska plošného spoje
2. SOFTWARE
2.1. Požadavky na řešení
2.2. Knihovny funkcí
2.2.1. Knihovna pro obsluhu LCD displeje
2.2.2. Knihovna pro obsluhu sběrnice I2C
2.2.3. Knihovna pro obsluhu rozhraní CAN
2.2.4. Systémová knihovna
2.3. Modul Programátor
2.3.1. Základní vlastnosti a funkce programu
2.3.2. Struktura programu a uživatelské prostředí
2.3.3. Knihovna funkčních bloků
2.3.4. Simulátor
2.3.5. Kompilátor
2.3.6. Loader
2.3.7. Programový cyklus
2.3.8. Instalace programu Modul Programátor
2.3.9. Postup vytváření uživatelských aplikací
3. POUŽITÍ PRO ŘÍZENÍ
3.1. Příklad použití – řízení pásového přepravníku
3.1.1. Popis systému
3.1.2. Úkol řízení
3.1.3. Řešení
3.1.4. Ověření funkce a závěr
4. PODOBNÁ ŘEŠENÍ
5. ZÁVĚR
6. REFERENCE
7. PŘÍLOHA
A. Hardware
A.1. Horní deska
A.2. Spodní deska
A.3. Obrázky modulu
B. Software
B.1. i2c.h
B.2. i2c.c
B.3. lcd.h
B.4. lcd.c
B.5. system.h
B.6. system.c
B.7. sja1000_reg.h
B.8. sja1000.h
B.9. sja1000.c
B.10. can.h
B.11. can.c
B.12. can_demo.c
B.13. Vzorový program (program.c)
B.14. Instrukční soubor LCD displeje


Klíčová slova

Řídící jednotka, Řídící jednotky, Programovatelná řídicí jednotka, Návrh hardwaru, Architektura, Hardwarové bloky, Napájení, Logické vstupy, Logické výstupy, LCD displej, Procesor AT89C51-RD2, Rozhraní CAN, Řadič, Sběrnice, SJA1000, rozhraní RS232, Programování modulu, CAN, Sběrnice I2C, Systémová knihovna, Modul Programátor, Knihovna funkčních bloků, Simulátor, Kompilátor, Loader, Programový cyklus, Instrukční soubor, Hardware

Náhled diplomové práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0069 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde