Problematika vypalování dat v současnosti

Základní informace

Název práce: Problematika vypalování dat v současnosti

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 46 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Alexandr Kafka

Datum obhajoby: 2007

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0018 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vypalování dat v současnosti. Na začátku literární rešerše je stručně vysvětleno, co je CD médium, jaká byla jeho historie a co předcházelo vzniku tohoto média. Dále vysvětluji, z čeho se CD médium skládá a jak probíhá jeho čtení. Následují standardy, což jsou různé formáty CD a základní rozdělení. V další kapitole stručně vysvětluji, co je DVD médium a jaká byla jeho historie. Následující část je věnována technologii, jeho konstrukci a rozdělení podle fyzických formátů, na které navazuje rozdělení optických disků (CD i DVD) podle logických formátů. Na závěr této kapitoly je rozdělení DVD disků podle počtu vrstev a stran. V další kapitole se zaměřuji na nové technologie (standardy) z oblasti vypalování dat, které již nějaký rok existují, ale u nás díky různým faktorům ještě nejsou tolik rozšířené. Jedná se o standardy Blu-ray a HD DVD. Třetí kapitola je zaměřená na vypalovací mechaniky. Nejprve je rozdělení vypalovacích mechanik podle toho, zda se nacházejí uvnitř nebo vně počítače a ke každému rozdělení popisuji, jakými různými způsoby lze tyto mechaniky připojit k počítači. Následuje rozdělení vypalovacích mechanik podle toho, na která média mohou zapisovat. Na závěr této kapitoly popisuji dvě technologie vypalovacích mechanik, které umožňují dělat potisk na média. Poté vysvětluji některé základní pojmy, které jsou spojené s vypalováním a popisuji, jak by se mělo zacházet s optickými disky. Na závěr literární rešerše cituji některé části z Autorského zákona, které souvisí s vypalováním. V programové realizaci podrobně popisuji, co obsahuje a jak se pracuje s nejrozšířenějším a komplexním vypalovacím programem Nero 7. Dále popisuji některé vybrané programy, které se specializují na určitý druh vypalování jako je například vypalování hudebních médií nebo převody do různých video formátů.

Klíčová slova

CD, DVD, optický disk, mechanika, vypalovací mechanika, technologie, standard, rozhraní, vypalovací program

Obsah

1. Úvod
2. Cíl práce a metodika
3. Literární rešerše
3.1. CD média
3.1.1. Historie CD média
3.1.2. Technologie a konstrukce CD
3.1.3. Technologie čtení CD
3.1.4. Standardy CD
3.1.5. Základní rozdělení CD
3.2. DVD média
3.2.1. Historie DVD
3.2.2. Technologie DVD
3.2.3. Rozdělení fyzických formátů DVD
3.2.4. Rozdělení logických formátů optických disků
3.2.5. Rozdělení DVD podle počtu vrstev a stran
3.2.6. Standardy Blu-Ray a HD-DVD
3.3. Vypalovací mechaniky
3.3.1. Interní vypalovací mechaniky
3.3.1.1. Rozhraní interních vypalovacích mechanik
3.3.2. Externí vypalovací mechaniky
3.3.2.1. Rozhraní externích vypalovacích mechanik
3.3.3. Vypalovací mechaniky podle možnosti zápisu na média
3.3.4. Vypalovací mechaniky s technologií LightScribe
3.3.4.1. Princip technologie
3.3.4.2. Zápis na CD a DVD
3.3.5. Vypalovací mechaniky s technologií LabelFlash
3.3.5.1. Princip technologie a rozdíly oproti LightSCribe
3.4. Pojmy spojené s vypalováním
3.5. Zacházení s optickými disky
3.6. Autorský zákon
4. Programová realizace
4.1. Komplexní vypalovací program Nero 7
4.1.1. Nero Express
4.1.1.1. Vypalování datového CD a DVD
4.1.1.2. Vypalování hudebního CD
4.1.1.3. Vypalování filmového DVD
4.1.1.4. Zkopírování CD a DVD
4.1.2 Nero Burning Rom
4.1.3. Nero Home
4.1.4. Nero InCD
4.1.5. Nero BackItUp
4.1.6. Nero CD-DVD Speed
4.1.7. Nero InfoTool
4.1.8. Nero ImageDrive
4.1.9. Nero DriveSpeed
4.1.10. Nero CoverDesigner
4.1.11. Nero Recode
4.1.12. Nero WaveEditor
4.1.13. Nero SoundTrax
4.2. Vypalovací program CDBurnerXP
4.3. Vypalovací program Alcohol 120%
4.4. Vypalovací program MusicMatch Jukebox
4.5. Vypalovací program DVD Shrink
4.6. Vypalovací program Vidomi
4.7. Vypalovací program WinAVI Video Converter
4.8. Vypalování ve Windows XP
4.9. Porovnání a zhodnocení vypalovacích programů
5. Přínosy bakalářské práce
6. Závěr
7. Seznam literatury
8. Přílohy


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0018 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde