Porovnání mikrovlnných antén v pásmu 5GHz

Základní informace

Název práce: Porovnání mikrovlnných antén v pásmu 5GHz

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 63 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Jan Opava

Datum obhajoby: 2009

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0181 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Tato práce se zabývá mikrovlnnou technikou pro pásmo 5 GHz, a je v ní popsán historický vývoj radiotechniky od počátků až k moderním radioreléovým spojům, jelikož úzce souvisejí s mikrovlnnou technikou. Snaží se čtenáři nabídnout několik důležitých bodů, podle kterých vybrat správnou anténu pro konkrétní aplikaci. Vysvětluje proto několik základních parametrů antén, podle kterých bychom měli volit typ antény pro konkrétní aplikaci, a také tato práce analyzuje stav trhu v ČRstěmito anténami. Dále také tato práce ověřuje vzorky vf antén, zda jejich měřitelné parametry odpovídají údajům, které inzeruje výrobce. Pro porovnání těchto parametrů byly příslušná data změřeny pomocí vf měřící techniky a počítačového vybavení. Pro měření byly vyvinuty specializované programy pro výpočetní prostředí MATLAB, díky kterým je možné měřící techniku obsluhovat dálkově pomocí GPIB sběrnice. Tato práce si klade za cíl především získané parametry zhodnotit a na jejich základě porovnat dostupné vzorky. Anténní vzorky byly porovnávány podle frekvenční závislosti SWR dané antény a také jejích směrových diagramů. Pro vykreslování grafických závislostí byly využity opět specializované programy pro tento účel, které byly vyvinuty pro tuto práci.

Obsah

ÚVOD

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

1 HISTORIE RADIOTECHNIKY

1.1 ROZVOJ ROZHLASOVÝCH SÍTÍ

1.1.1 Krystalový detektor

1.1.2 Elektronka

1.1.3 Tranzistor

1.2 ROZVOJ TELEVIZNÍ SÍTĚ

1.3 RADIORELÉOVÉ SPOJE

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU TRHU V ČR S ANTÉNAMI V PÁSMU 5 GHZ

2.1 ROZDĚLENÍ ANTÉN PODLE ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ

2.1.1 Rezonanční frekvence a šířka pásma

2.1.2 Zisk antény

2.1.3 Impedance antény

2.1.4 Činitel stojatého vlnění (ČSV nebo SWR)

2.1.5 Úhly záření antény

2.2 ROZDĚLENÍ PODLE KONSTRUKCE A SMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY

2.2.1 Všesměrové antény

2.2.2 Sektorové antény

2.2.3 Panelové antény

2.2.4 Anténa typu Yagi

2.2.5 Parabolické směrové antény

3MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ DOSTUPNÝCH VZORKŮ VF ANTÉN V PÁSMU 5 GHZ

3.1 WAVEANT WA 22-5X P 22 DBI PARABOLICKÁ ANTÉNA PRO PÁSMO 5 GHZ

3.2 WAVEANT WA 26-5X P 26 DBI PARABOLICKÁ ANTÉNA PRO PÁSMO 5 GHZ

3.3 POUŽITÉ VYBAVENÍ PRO MĚŘENÍ ANTÉN

3.3.1 Vektorový síťový analyzátor ZVB 8

3.3.2 Bezodrazová komora FEL ZČU

3.3.3 Výpočetní prostředí MATLAB

3.4 MĚŘENÍ ČINITELE ODRAZU A SWR

3.5 MĚŘENÍ ZISKU A SMĚROVÝCH DIAGRAMŮ

3.5.1 Příprava vzorků před měřením

3.5.2 Ovládání měřícího vybavení

3.6 UKÁZKA VÝPOČTU VÝSLEDNÝCH HODNOT

3.6.1 Výpočet SWR

3.6.2 Výpočet zisku

4 POROVNÁNÍ MĚŘENÝCH VZORKŮ VF ANTÉN

4.1 WAVEANT WA 22-5X P 22 DBI PARABOLICKÁ ANTÉNA PRO PÁSMO 5 GHZ

4.1.1 Naměřené hodnoty SWR vzorků č. 1 a č. 2

4.1.2 Naměřené směrové diagramy vzorků č. 1 a č. 2

4.2 WAVEANT WA 26-5X P 26 DBI PARABOLICKÁ ANTÉNA PRO PÁSMO 5 GHZ

4.2.1 Naměřené hodnoty SWR vzorků č. 3 a č. 4

4.2.2 Naměřené směrové diagramy vzorků č. 3 a č. 4

4.3 ZHODNOCENÍ ZMĚŘENÝCH A VYPOČTENÝCH ÚDAJŮ

ZÁVĚR

POUŽITÁ LITERATURA

SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHY

Klíčová slova

Směrový diagram, Zisk antény, SWR, Radioreléové spoje, Parabolická anténa, Mikrovlnné antény, Radiotechnika, Rozhlasové sítě, Krystalový detektor, Televizní sítě, Antény v pásmu 5 GHz, Měření antén, MATLAB, Všesměrové antény, Sektorové antény, Panelové antény, Yagi antény


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0181 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde