Návrh osobní webové stránky

Základní informace

Název práce: Návrh osobní webové stránky

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 46 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Martin Stupka

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0178 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem webové prezentace. Popisuje proces vývoje od sběru požadavků přes návrh datové struktury až po implementaci a testování. Jednotlivé fáze vývoje jsou demonstrovány na konkrétním příkladu vývoje prezentace pro soukromou obchodní společnost. V literární rešerši jsou popsány jednotlivé technologie a metodologie používané pro vývoj internetových aplikací. V části projektová dokumentace je popsán způsob návrhu a tvorby stránky metodologií WebML. Jsou navrženy dva různé způsoby implementace tohoto projektu. První způsob využívá vývojový nástroj WebRatio. Druhý způsob je založen na technologii HTML, kaskádových stylech CSS, PHP a databázi MySQL.

Klíčová slova

Návrh, webová prezentace, vývoj, datová struktura, implementace, testování, technologie a metodologie, projektová dokumentace

Obsah

1. Úvod
2. Cíl práce a metodika
2.1 Metodika
2.2 Cíle
3. Literární rešerše
3.1 Technologie na straně klienta/prohlížeče
3.1.1 HTML
3.1.2 Kaskádové styly
3.1.3 DHTM
3.1.4 Skripty
3.2 Technologie na straně serveru
3.2.1 CGI (Common Gateway Interface)-skripty
3.2.2 Server side includes, Active Server Pages
3.2.3 PHP
3.2.4 Srovnání technologií na straně serveru
3.3 XML, XHTML - budoucnost jazyka HTML
3.4 Web-design
3.5 Software pro analýzu a návrh webových prezentací
3.6 Testování webových prezentací
4. Analýza funkcí osobní stránky
5. Projektová dokumentace webové aplikace
6. Implementace a testování
6.1 Implementace
6.2 Testování
7. Závěr
8. Seznam literatury
9. Přílohy


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0178 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde