Nástroje marketingové komunikace u online obchodování

Základní informace

Název práce: Nástroje marketingové komunikace u online obchodování

Typ práce: Diplomová práce v programu MBA

Rozsah práce: 44 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Michal Kopecký

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0265 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Obsahem této práce je analýza nástrojů marketingové komunikace při online obchodování. Jednotlivé typy reklamních kampaní a to, jak v klasických médiích, tak zejména na internetu (PPC kampaně, bannerové kampaně, katalogové zápisy, PR články atd.) jsou posuzovány s ohledem na druh online obchodování i vývojovou fázi obchodu. V práci jsou využity kromě externích zdrojů i poznatky z vlastní praxe při realizaci několika internetových obchodů. Práce si klade za cíl doporučit vhodnou strategii marketingové komunikace pro několik typů online obchodů se spotřebním zbožím v oblasti B2C (business to consumer).

Masivní rozvoj informačních a telekomunikačních technologií měl za následek rozsáhlé využívání počítačů a internetu v populaci. Od původně úzce zaměřeného používání výpočetní techniky a internetu k práci došlo a dochází k přesunu využití těchto technologií stále více směrem k domácí zábavě, online komunikaci a také nakupování.
Objem online obchodování dlouhodobě roste a firmy zabývající se prodejem na internetu jako jsou např. Amazon.com Inc. nebo eBay Inc. se stávají významnými hráči globální ekonomiky.
Online obchodování se spotřebním zbožím v segmentu B2C je charakteristické velkým počtem kupujících a prodávajících, prakticky neexistujícími bariérami vstupu a velmi dobrou informovaností kupujících. Trh online obchodování se těmito atributy blíží teoretickému modelu dokonalé konkurence. Ve skutečnosti je však tento trh nedokonalou konkurencí, protože i přes výše uvedené charakteristiky zde stále existuje dostatečný prostor k diferenciaci produktu, budování značky, tvorbě doprovodných služeb a tím i různé cenové politice.
Podle Michaela E. Portera je intenzita konkurence nejvyšší, když existuje mnoho podobně silných konkurentů, růst trhu je nízký a bariéry výstupu z odvětví jsou vysoké. Intenzita konkurence v oblasti online obchodování se spotřebním zbožím v segmentu B2C je vysoká díky velkému množství podobně velkých a silných konkurentů. Neexistují zde však významné bariéry výstupu a růst trhu je vysoký.
K úspěšnému rozvoji online obchodu stejně jako v jiném druhu podnikání je nezbytná dlouhodobě udržitelná konkurenční výhoda spočívající ve vhodně zvolené strategii. Existují tři generické strategie vedoucí k nadprůměrnému výkonu v odvětví: vůdčí postavení v nízkých nákladech, diferenciace, fokus.
Ke zviditelnění a vymezení se vůči mnoha konkurentům, budování značky a diferenciaci produktu je nezbytná správná strategie marketingové komunikace. Pro online obchodování se nabízí především propagace přímo na internetu, ale i ostatní formy reklamy mají svůj význam.
Tato diplomová práce popisuje jednotlivé atributy www stránek obchodu umožňující jeho dobrou dohledatelnost pomocí internetových vyhledávačů, zkoumá a porovnává jednotlivé formy reklamy, vyhodnocuje vliv reklamních kampaní na konkrétních projektech a konečně, na základě zjištěných skutečností, navrhuje vhodný marketingový komunikační mix pro několik typů online obchodů.

Klíčová slova

Nástroje marketingové komunikace, Online obchodování, Internet, Uživatelé internetu, Online trh, Analýza vnějšího prostředí, Analýza struktury odvětví, Porterův model, Konkurence uvnitř odvětví, Vyjednávací síla, Marketing, Marketingová komunikace, Internetová reklama

Obsah

1. Internet
1.1 Uživatelé internetu
2. Online trh B2C
2.1 Analýza vnějšího prostředí
2.1.1 Příležitosti
2.1.2 Hrozby
2.2 Analýza struktury odvětví – Porterův model
2.2.1 Konkurence uvnitř odvětví
2.2.2 Vyjednávací síla kupujících
2.2.3 Vyjednávací síla dodavatelů
2.2.4 Substituty
2.2.5 Hrozba nově příchozích
3. Návštěvnost stránek
3.1 Zdroje návštěvnosti stránek
3.1.1 Přímé návštěvy
3.1.2 Vyhledávače
3.1.3 Odkazy
4. SEO
4.1 „On-page“ faktory
4.2 „Off-page“ faktory
5. Reklama a nástroje marketingové komunikace
5.1 Reklama v klasických médiích
5.1.1 Tisk
5.1.2 Rozhlas
5.1.3 Televize
5.2 Reklama na internetu
5.2.1 Katalogy
5.2.2 Bannery
5.2.3 Kontextová reklama
5.2.4 PR články
5.2.5 Reklamní e-maily
5.2.6 Virální marketing
5.3 Referenční marketing
6. Výzkum účinnosti online reklamy
6.1 Metodika vyhodnocování návštěvnosti a zdrojů provozu
6.2 E-shop A
6.3 E-shop B
6.4 E-shop C
7. Závěr
8. Literatura
8.1 Odborná literatura
8.2 Internetové zdroje


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0265 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde