Možnosti tvorby aplikací typu e-commerce

Základní informace

Název práce: Možnosti tvorby aplikací typu e-commerce

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 63 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2005

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0015 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Cílem předložené diplomové práce je přiblížit význam elektronického obchodování pro podnikatelské subjekty. Pod vlivem rozvoje Internetu a jeho uživatelského využití se otevírají těmto subjektům nové možnosti. Vzhledem k dynamice a trendu rozvoje informačních technologií, lze hovořit o potřebách transformace podnikání. Jedná se o změnu přístupů a využití těchto nových forem. Elektronický obchod je forma prodeje, která nabízí velmi široké možnosti. Objemy tržeb neustále narůstají. Elektronický obchod se stává vhodnou doplňkovou činností stávajících metod prodeje a zákazníkům se otevírá nová možnost nakupování. Tato oblast má veliký potenciál, který se ovšem nebude naplňovat tak rychlým tempem jako rozvoj Internetu (spotřebitelské zvyklosti). Jednoznačně se ale vyplatí, být k využití tohoto potenciálu připraven. V jednotlivých kapitolách jsou postupně rozebrány zásady transformace podnikání v měnících se podmínkách. Specifikovány základní rysy elektronického obchodu a jeho současné formy. Rovněž nebudou opomenuty internetové technologie, pomocí kterých můžeme tyto rozsáhlé webové aplikace vytvářet. Druhá polovina diplomové práce je zastoupena příkladem z praxe. Zde bude detailně popsán internetový obchod, který byl v rámci této práce vytvořen. Závěr bude patřit celkovému shrnutí problematiky elektronického obchodování, kde budou uvedeny poznatky směřující k jednotlivým cílům. Elektronické obchodování se již stalo světovým standardem vývoje obchodu a tato diplomová práce má napomoci ke snadnější orientaci, implementaci a vedení nových aktivit v provozování činnosti podnikatelských subjektů.


Klíčová slova

Elektronické obchodování, Nová ekonomika, Transformace, Internetový obchod, World Wide Web, B2B, B2C, C2C, Technologie, Internet

Obsah

1. ÚVOD
2. METODIKA A CÍL PRÁCE
3. LITERÁRNÍ REŠERŠE
3.1 NOVÁ EKONOMIKA A INTERNET
3.1.1 CHARAKTER A VÝZNAM INTERNETU
3.1.2 HISTORIE A VÝVOJ INTERNETU
3.1.3 VÝVOJ INTERNETU V ČR
3.2 TRANSFORMACE PODNIKÁNÍ V MĚNÍCÍCH SE PODMÍNKÁCH
3.2.1 TRANSFORMACE – ZÁSADY PROCESU ZMĚNY
3.2.2 PŘIPOJENÍ A PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET
3.2.3 VOLBA DOMÉNOVÉHO JMÉNA
3.2.4 TVORBA INTERNETOVÉ PREZENTACE
3.3 ELEKTRONICKÝ OBCHOD
3.3.1 VLASTNÍ ELEKTRONICKÝ OBCHOD PRO ZÁKAZNÍKY – B2C
3.3.2 ELEKTRONICKÝ OBCHOD – VELKOOBCHOD – B2B
3.3.3 ELEKTRONICKÉ AUKCE – C2C
3.4 INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE
3.4.1 TECHNOLOGIE NA STRANĚ KLIENTA
3.4.2 TECHNOLOGIE NA STRANĚ SERVERU
4. VLASTNÍ PRÁCE – APLIKACE E-COMMERCE
4.1 ZADÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE
4.2 VLASTNÍ ŘEŠENÍ - PREZENTACE INTERNETOVÉHO OBCHODU
4.3 POUŽITÉ TECHNOLOGIE
4.4 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁVRHU
5. DISKUSE
6. ZÁVĚR
7. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0015 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde