Metoda analýzy cílové skupiny

Základní informace - Metoda analýzy cílové skupiny

Název práce: Metoda analýzy cílové skupiny

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 13 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2006

 

Souhrn - Metoda analýzy cílové skupiny

V dnešní době se stále více uplatňují na trhu vzdělávání nové formy vyučování využívající nové technologie. Jde nejenom o multimediální, zábavnější a tím efektivnější učící programy přístupné na CD nebo získatelné po Internetu, ale i o on-line výuku po Internetu, ať už samoučící formou nebo za účasti lektora ve virtuálních třídách. Aby tyto technologie se úspěšně včlenily do vzdělávacího procesu, je nutné znát a dodržovat základní zásady tvorby návrhů on-line výuky – e-learningových kurzů. Proto se v úvodu teoretických východisek své práce zabývám moderním postupem návrhu e-learningového  kurzu, a jeho nejdůležitějšími částmi.
Při vytváření a zavádění těchto forem vzdělávání je důležité, aby lidé měli odpovídající vzdělání včas, byli vhodně motivováni a uměli spolu komunikovat. Pro každý obor je zapotřebí různá úroveň znalostí. Vzdělávací profily jsou zaměřeny na jednotlivé pracovní role či skupiny rolí. Ty se vytvářejí pomocí analýzy vzdělávacích potřeb. Analýza vzdělávacích potřeb se odvíjí od zjištěné současné a definované cílové úrovně znalostí. Zjištěné "mezery" ve vzdělání jsou základem pro specifikaci dílčích vzdělávacích profilů.
Analýzou obecně a její důležitou částí analýzou cílových skupin se zabývám v druhé části teoretických východisek.
Při analýze cílových skupin je nutné se správně rozhodnout jaké metody se použijí pro zjištění profilu cílové skupiny. Proto v praktické části podrobněji popisuji metody analýzy cílových skupin.

 

Klíčová slova - Metoda analýzy cílové skupiny

Analýza vzdělávacích potřeb, tvorba e-learningového  kurzu, analýza cílové skupiny, metody analýzy cílové skupiny, individuální rozhovor, skupinový rozhovor

 

Obsah - Metoda analýzy cílové skupiny

1. Úvod
2. Teoretická východiska
2.1. Moderní postup návrhu e-learningového  kurzu
2.2. Analýza
3. Praktická část - Nejčastěji používané metody analýzy cílové skupiny
3.1. Individuální rozhovor
3.2. Skupinový rozhovor
3.3. Pozorování
3.4. Snímek dne
3.5. Dotazník
4. Závěr
5. Literatura

 

Stažení práce - Metoda analýzy cílové skupiny

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 75 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0603 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde