Marketingový plán pro stavební firmu

Základní informace

Název práce: Marketingový plán pro stavební firmu

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 78 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Velmi dobře

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0012 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Marketingový plán je plán jak řídit a koordinovat úsilí v oblasti marketingu tak, aby bylo v této oblasti dosaženo stanovených cílů. Cílem většinou bývá zvýšení prodeje, obratu, tržeb, zisku či vytlačení konkurenta. Stavební odvětví je součástí života každého, proto je marketing ve stavebnictví zaměřen na všechny lidi využívající produkty těchto podnikatelských subjektů. Počet subjektů poskytující služby v tomto odvětví roste, nabídka se rozšiřuje, konkurence je stále větší, silnější a zákazníci náročnější. Právě proto je pro každého poskytovatele služeb úspěšné marketingové řízení životně důležité. Ve zkoumané firmě není oddělené marketingové oddělení a přesto se marketingové aktivity stávají vědomě či nevědomě součástí managementu firmy.

Klíčová slova

marketingový plán, marketingový mix, strategie, prvky marketingového mixu – 4P, výrobek, cena, distribuce, komunikační mix, marketing služeb, stavba

Obsah

1. Úvod
2. Literární rešerše
2.1. Marketing a marketingové řízení
2.1.1.Marketingový plán
2.1.1.1. Povaha a obsah marketingového plánu
2.1.1.2. Podstata marketingového plánu
2.1.1.3. Druhy marketingových plánů
2.1.1.4. Plánování marketingových programů
2.1.2.Marketingový mix a jeho tvorba
2.2. Marketing služeb
2.2.1. Charakteristika služeb
2.3. Marketing ve stavebnictví
2.3.1. Komerční a Zakázkový marketing
2.3.1.1. Komerční marketing
2.3.1.2. Zakázkový marketing
2.3.2. Marketingový mix ve stavebnictví
2.3.2.1. Výrobek – stavba
2.3.2.2. Cena
2.3.2.3. Distribuce
2.3.2.4. Komunikační mix
2.3.3. Marketingové plánování ve stavebnictví
2.3.3.1. Analyticko-výzkumná fáze
2.3.3.2. Tvorba koncepce a vize podniku
2.3.3.3.Tvorba cílů
2.3.4.4.Tvorba strategie
2.3.4.5.Kontrola
3. Cíl práce a metodika
4. Historie a charakteristika firmy Stavitelství a Střechy na klíč s.r.o.
5. Vlastní zpracování
5.1. Stavebnictví a jeho vývoj
5.2. Analýza vnitřního a vnějšího prostředí
5.2.1. Analýza vnitřního prostředí
5.2.2. Analýza vnějšího prostředí
5.1.3. SWOT analýza
5.2. Cíle a strategie
5.2.1. Stanovení cílů
5.2.2. Návrh marketingové strategie
5.3. Marketingový mix firmy
5.3.1.Výrobek
5.3.2. Cena
5.3.3. Distribuce
5.3.4. Komunikační mix
5.4. Zpracování marketingového plánu a rozpočtu
6. Závěr
7. Seznam použité literatury
8. Přílohy


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0012 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde